Treballs premiats

La crisi econòmica

La crisi econòmica

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Economia, sociologia i política agrària Títol del treball: La crisi econòmica

Centre: Col·legi Sagrat Cor-Diputació, Barcelona

Autors: Jeroni Alsina Esquena, Ignasi Bofarull Manzano i David Estébanez Barrasa

Nivell educatiu: Quart d’ESO

Tutors: David Esplugas Pi

 

Els nostres objectius són aprofundir en els coneixements de la situació actual per assabentar-nos millor de quina és la realitat de la situació actual i per conèixer les iniciatives que estan fent empreses i bancs per pal·liar la crisi. També hem analitzat les causes i les conseqüències d’aquesta crisi mundial centrant-nos sobretot en l’àmbit urbà de Barcelona. Alhora hem volgut conèixer com ens pot afectar a nosaltres i ens hem posat al dia de les decisions del Govern en aquests moments tan crítics (retallades, atur, menys infraestructures, més impostos…). En fi, volem saber què passa en el nostre món capitalista i si hi ha un final de la crisi.

Pel que fa a la part teòrica, hem obtingut informació dels mercats financers (borsa), rescats, polítiques del govern i situació en general de la crisi econòmica, utilitzant com a font d’investigació diaris com El Punt Avui i La Vanguardia, i articles d’opinió pública i informació contrastada obtinguts de la xarxa d’Internet. En la part pràctica hem analitzat els resultats, fent els gràfics d’una mateixa enquesta passada a tres grups diferents de persones: joves, adults i gent gran. Ens hem dedicat a consultar dos cops per dia les divises, l’euro, el dòlar i altres monedes, i si l’IBEX 35 pujava, es mantenia o baixava. Aquesta feina l’hem fet a partir de les aplicacions d’Android Borsa i Cotizaciones de Divisas Forex. També hem obtingut informació de vídeos d’economistes rellevants com Xavier Sala i Martin, que ens ha servit per contrarestar les opinions d’Arcadi Oliveres, que va fer una xerrada al col·legi.

Gràcies a aquest treball de recerca hem pogut ampliar els nostres coneixements sobre l’origen, l’expansió mundial i les causes de la crisi econòmica, sobre els diversos organismes de l’economia (bancs, empreses, borsa, deute públic), a més de les repercussions socials que implica (pobresa, atur) i polítiques (retallades, impostos). Bàsicament ens hem centrat en la crisi a Espanya (prima de risc, deute entre les comunitats…) però més concretament a Catalunya, i hem conegut organismes que lluiten per pal·liar la crisi actual: Càritas i el Banc dels Aliments. Finalment, hem aprofundit més en els nostres coneixements amb la conferència d’en Toni, un voluntari des de fa sis anys del Banc dels Aliments. També hem fet enquestes per saber què opina la gent d’aquesta crisi i per veure els diferents punts de vista que hi ha. De les enquestes hem conclòs que durant la crisi la gent gran manté el nivell de consum, mentre que els joves el disminueixen, un dels motius també és el fet que la gent gran no és tan agressiva consumint com els joves.


Compartiu aquest projecte