Treballs premiats

Accessibilitat web: Una porta oberta a tothom

Accessibilitat web: Una porta oberta a tothom

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2015

Centre: Col·legi Maristes Montserrat, Lleida
Autors: Roger Cortada Lluelles
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Marcelino Serio Lopez

 

Objectius:

– Demostrar la importància de respectar les pautes d’accessibilitat web establertes a nivell internacional per tal de facilitar l’accés de totes les persones als continguts digitals.
– Evidenciar que aquestes pautes sovint  no es respecten i això comporta que molta gent vegi seriosament obstaculitzat l’accés als continguts digitals.
– Palesar que no suposa cap esforç extraordinari cuidar les pautes d’accessibilitat;  es tracta més d’un tema de sensibilitat social que no pas de dificultat tècnica.

 

Metodologia:

La metodologia de treball és el fruit de la combinació de diferents procediments de recerca:
– Recerca bibliogràfica.
– Recerca a internet.
– Treball de camp, fruit d’un estiu fent pràctiques d’empresa (grup de Recerca GRIHO, Universitat de Lleida).
– Realització d’entrevistes a persones expertes sobre el tema.

Un cop recollida tota la informació, s’han seguit els passos següents:
– Anàlisi de la informació i extracció de les idees més importants.
– Comparació de la informació obtinguda en el treball pràctic amb els fonaments teòrics del treball.
– Interpretació dels resultats segons els objectius inicials.
– Redacció de la part escrita del treball.

D’aquesta manera s’ha aconseguit equilibrar la part pràctica i la part teòrica de la recerca.

 

Conclusions:

– Si el principal objectiu de les planes web és difondre informació al major nombre de persones possibles, no podem permetre que la tecnologia suposi una barrera infranquejable. Al món hi ha 600 milions de persones amb discapacitat; no tenen dret a accedir als continguts digitals?
– La legislació sobre accessibilitat web és força completa, i abraça des d’articles de la Constitució espanyola fins a lleis internacionals sobre la igualtat d’oportunitats. No tenim, doncs, un problema legislatiu. En tot cas, tenim un problema de respecte als usuaris.
– Les pautes d’accessibilitat web són exhaustives, i estan elaborades amb criteris de navegació clars. No suposen cap dificultat extrema per als programadors informàtics. Tanmateix, l’anàlisi de les pàgines web de 53 centres de batxillerat ens ha confirmat que encara queda molt camí per recórrer.
– La creació d’una pàgina web accessible, per exemple, és una manera idònia d’apropar-se a certs continguts que, des d’un punt de vista teòric, són força difícils d’entendre. Només quan t’has de posar en la pell d’una altra persona pots arribar a comprendre el que suposa la lluita diària per vèncer les dificultats quotidianes.


Compartiu aquest projecte