Treballs premiats

Afectació psicològica del càncer de mama

Afectació psicològica del càncer de mama

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Sociologia

Centre: Col·legi Diocesà Sagrada Família-Tortosa, Tortosa

Autors: Anna Martín Martí

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Judit Margalef Mauri

L’objectiu principal és intentar conèixer quins són els pensaments i les reaccions de les dones quan s’assabenten que tenen un càncer de mama i com aquests pensaments i aquestes reaccions canvien a mesura que evoluciona la malaltia. Més concretament, els objectius es van basar a:

1. Transmetre l’impacte que va tenir la malaltia en una dona, des de l’inici fins al final.

2. Preparar, a partir d’aquesta experiència i centrant-me en un grup de dones, una enquesta per analitzar diversos aspectes de la malaltia com per exemple:

2.1.    Com es va diagnosticar la malaltia i en quin estadi.

2.2.    Quin tractament va rebre i quins van ser els efectes secundaris.

2.3.    Els sentiments de les pacients davant de la sospita, el diagnòstic i els tractaments.

2.4.    Quins són els suports més importants d’una dona amb càncer de mama.

2.5.    Quins són els problemes laborals i econòmics de les pacients.

Per fer-ho vaig seguir aquesta metodologia.

1. Entrevista personal a una pacient que havia superat la malaltia.

2. Realització de l’enquesta, que estava dirigida a pacients que havien estat diagnosticades o tractades de càncer de mama, a partir de les experiències en la malaltia de la pacient.

3. L’enquesta constava de dues parts: la primera estava relacionada amb el mètode diagnòstic i la classe de tractament, i la segona analitzava la part psicològica de les pacients. En la primera part vaig recollir vuit ítems i en la segona nou. Les preguntes tenien diverses respostes en les quals les pacients havien de marcar una creu a fi de facilitar tant la realització de l’enquesta com el recompte posterior.

4. Vaig incloure-hi 55 pacients de diferents orígens: l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa, l’hospital Clínic de Barcelona, el grup de suport a les pacients amb càncer de mama de les Terres de l’Ebre, i farmàcies de la zona.

5. Un cop contestades vaig fer-ne el buidatge i amb l’ajuda de l’SPSS (un programa estadístic) vaig fer l’anàlisi estadística i els gràfics (globalment i per edats). Finalment, vaig extraure les conclusions corresponents.

Les conclusions van ser les següents:

1. Les pacients mostren clarament que la malaltia té diverses fases de superació.

2. El mètode diagnòstic, els estadis i els tractaments de les pacients incloses són similars als habitualment descrits per les pacients amb càncer de mama. La majoria de les pacients presenten una bona tolerància als tractaments agressius.

3. Durant l’espera del diagnòstic les persones joves presentaven més por, tristesa i ansietat. Un cop

fet el diagnòstic la por augmenta en les pacients joves.

4. La por de la mort i les repercussions de la malaltia en la família disminueixen a mesura que l’edat augmenta; les persones grans tenen més por de patir.

5. El desig de curar-se és superior a la pudor a la mastectomia encara que per a les pacients joves era molt important conservar el pit.

6. El suport en les pacients més joves recau sobretot en la parella i la família però en les més grans té molta importància l’ajuda del personal sanitari.

7. Un nombre prou significatiu de pacients van ser acomiadades de la feina i van tenir problemes econòmics provocats pel fet d’emmalaltir de càncer.


Compartiu aquest projecte