Treballs premiats

Agricultura intel·ligent. Construcció d’un hivernacle autònom

Agricultura intel·ligent. Construcció d’un hivernacle autònom

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2016

Centre: Col·legi Jesús, Maria i Josep, Barcelona
Autor/s autora/es: Carles Bada Fernández
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Adrián Hernando Martínez


Compartiu aquest projecte

Objectius

Aquest treball vol demostrar que es pot cultivar a qualsevol lloc o planeta; sempre i quan hi hagi aigua i una atmosfera idònia, a més d’energia. Si no cal ningú que el controli, vol dir que no cal gent que visqui al lloc on estigui l’hivernacle. A més a més, els objectius que em vaig plantejar van ser el de saber què és un hivernacle i com s’automatitza, aprendre què és un microcontrolador i com es programa i, per últim, construir una maqueta funcional d’un hivernacle autònom.

Metodologia

Per una banda, el treball teòric es va fer mitjançant una recerca que va ser sobretot a través d’Internet, sobretot degut al caràcter innovador del treball. Tota la recerca va ser resumida en els punts útils per poder utilitzar els coneixements adquirits en el desenvolupament del projecte.
Per altra banda, la part pràctica es va dissenyar, en part, a partir de la meva experiència en el camp i, per altra, a la recopilació de petits projectes relacionats amb el tema. La programació va ser desenvolupada a partir de llibres teòrics sobre el tema i també la reutilització de programes i exemples públics. La recerca teòrica va ser essencial per poder desenvolupar tant en el disseny de l’hivernacle com, sobretot, en la programació i la utilització dels components electrònics del sistema.
La comprovació del treball es va fer mitjançant la plantació de dues maduixeres i analitzar el creixement i les dades de les condicions de l’hivernacle.

Conclusions

Després de 10 dies des de la plantació, les maduixeres estavenperfectament i, fins i tot estaven florint. L’estat de les plantes era molt acceptable. Tenint en compte que no havien rebut llum solar durant tots aquells dies. Les plantes van aguantar en bon estat fins que no vaig desconnectar l’hivernacle. Considero que és un gran èxit i que, per tant, l’hivernacle funciona bé.
Pel que fa a dades, la temperatura es manté estable entre 19 i 22 graus, tot i que resulta difícil poder augmentar molt la temperatura a causa de la poca potència de la manta tèrmica. La llum casi sempre està encesa ja que està a l’interior i s’encén a l’hora programada (això vol dir que el rellotge funciona perfectament). La humitat del terra és l’adequada gràcies a la bomba d’aigua que fa un repartiment adequat per tota la terra. El consum d’aigua no és gens elevat, això vol dir que es eficient en aquest sentit.
Durant la realització del treball, per tant, he assolit tots elsobjectius que m’havia proposat. He après què és un hivernacle i com es pot automatitzar, què és un microcontrolador i com es programa. Finalment, he estat capaç de construir un hivernacle totalment autònom.