Treballs premiats

Aigua endins

Aigua endins

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2012

Àrea:  Ecologia

Centre: Institut Manuel Blancafort, Garriga

Autors: Laura Vila Tura

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Elena Gayán Rico

 

La finalitat del projecte ha estat, des d’un bon principi, entrellaçar la ciència i la literatura per mitjà d’una metodologia i presentació que les englobés i les relacionés totes dues.

Pel que fa a la recerca científica, el propòsit inicial era demostrar que l’hidròxid de sodi, una substància corrosiva, era nociva i fins i tot letal per a la vida. Partint de la hipotètica situació d’un rierol on hi hagués hagut un abocament incontrolat de la substància, pretenia provar que, en grans concentracions, l’hidròxid pot arribar a ser letal per als organismes que habiten aquest medi.

La novel·la volia posar de manifest que la ciència, vinculada a la literatura, encara té més força. Amb la construcció d’un argument amb una trama principal que girés entorn de la recerca prèviament feta, vaig intentar crear una obra divulgativa i alhora literària i entretinguda.

La recerca científica, al seu torn, es divideix en tres parts, cada una amb una metodologia pròpia però amb una finalitat comuna. Com que intentava demostrar que l’hidròxid de sodi podia ser nociu per a la vida, vaig decidir fer la comprovació amb vegetals (Brassica campestris), animals (formigues) i microorganismes (bacteris i fongs). Els vaig sotmetre tots a diferents concentracions d’hidròxid de sodi per tal de comprovar que com més concentració, menys nivell de vida adquirien els organismes. Per a cadascuna de les experiències vaig dissenyar i posar en pràctica muntatges per sotmetre els organismes a la substància (planters de creixement ràpid, nius i pràctiques amb medis de cultiu). En tots els casos vaig seguir el procediment d’una recerca experimental, incloent-hi elements com el control o les rèpliques.

Pel que fa a la novel·la, calia, primer de tot, fer un esbós de l’argument, escriure la biografia de cadascun dels personatges, relacionar-los entre ells i elaborar l’acció relacionant-la amb la recerca experimental. Aleshores només vaig haver de deixar anar el cap i escriure segons l’organització prèvia.

De la recerca científica en vaig extreure conclusions tan significatives com peculiars i enigmàtiques. Pel que fa l’experiment amb vegetals, la primera generació va resultar que actuava de manera inversa al que s’esperava: com més hidròxid, més nivell de vida. La segona generació, que no vaig sotmetre a l’hidròxid, sí que va estar-ne afectada depenent del grau d’herència: com més alta era la concentració d’hidròxid a què havia estat sotmesa la mare, pitjor qualitat de vida. L’experiment amb formigues, malgrat la planificació i el muntatge, no va donar resultats a causa de problemes inicials. L’oportunitat d’assistir al laboratori de microbiologia de la UAB va omplir el buit. Finalment, les proves amb bacteris i fongs van demostrar que l’hidròxid de sodi a altes concentracions impossibilita la vida, com a mínim, dels microorganismes.

La planificació i l’elaboració de la novel·la seguint la línia de la recerca científica també em va proporcionar un seguit de conclusions. Tot plegat em va demostrar el que volia fer palès: ciència i humanitats són possibles, només cal trobar el vincle que les uneix, equilibrar-les i posar de manifest que la suma de totes dues pot resultar molt engrescadora.


Compartiu aquest projecte