Treballs premiats

Aliments transgènics: el futur a debat

Aliments transgènics: el futur a debat

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2014

Centre: Escola Pia, Terrassa
Autor: Xavier Castells Graells
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Josep Sampietro Latre

 

 

Objectius:

L’objectiu principal d’aquest treball és donar resposta, amb una base sòlida i objectiva, a si són perillosos o no els aliments transgènics, i si la por envers aquests per part de la població està justificada.
A més, aquest treball també té com a objectiu ampliar els coneixements propis i dels lectors respecte els transgènics. Així doncs, es pretén donar una font d’informació contrastada a partir de la qual cadascú pugui formar una opinió pròpia sobre els transgènics.
Després de la recerca d’informació, en què s’han trobat versions contradictòries entre les empreses productores i els grups ecologistes, sorgeix una sèrie de preguntes sobre diferents aspectes dels transgènics. D’aquesta manera, es planteja com a nou objectiu trobar respostes el màxim d’objectives i contrastades que permetin aclarir aquests temes en els que s’ha generat més confusió.

 

Metodologia:

Inicialment es realitza una recerca bibliogràfica sobre la genètica i els mètodes que s’utilitzen per a la modificació genètica, i els processos de regulació de la Unió Europea als quals se sotmeten els aliments provinents de plantes transgèniques.
Per tal d’entendre millor algunes de les proves a les que cal sotmetre els productes transgènics, es visiten els laboratoris del CRAG (Centre de Recerca en Agrigenòmica), i es fa un seguiment dels mètodes d’anàlisi genètic i proteic de llavors. Aquestes anàlisis es duen a terme per determinar o descartar possibles riscos que se’ls pogués atribuir.
D’altra banda, la contraposició d’arguments d’ecologistes i empreses, porta a la formulació de preguntes sobre diversos aspectes dels transgènics. Així doncs, com a part fonamental d’aquest treball es realitzen cinc entrevistes a científics i experts en el tema amb opinions diverses: en pro, en contra o imparcials.
Un cop s’ha recollit el màxim de dades possibles de totes les fonts esmentades, es realitza una anàlisi profunda per tal de donar resposta a les preguntes plantejades a l’inici del treball.

 

Conclusions:

De l’anàlisi de la informació adquirida al llarg del treball i dels arguments de les persones entrevistades es pot afirmar que, actualment, la por d’una part important de la població envers els transgènics està justificada, tot i que no des del punt de vista científic.
Els principals motius pels quals la por als transgènics està justificada són: la pressió dels arguments ecologistes (tot i que siguin discutibles), la falta d’informació dels consumidors (que no els permet formar una opinió pròpia) i la poca transparència de les empreses que tracten amb transgènics. Tots tres factors generen confusió en els consumidors, i aparentment l’opció més ‘prudent’ és la desconfiança envers el desconegut, en aquest cas els transgènics.
Pel que fa a la seguretat dels transgènics des del punt de vista científic, es pot afirmar amb força convenciment que els transgènics que han estat autoritzats pel cultiu a Europa són segurs. La regulació europea és molt estricta al respecte, i no permetria el cultiu ni comerç de productes potencialment perillosos.


Compartiu aquest projecte