Treballs premiats

Allò que el vent ens dugué

Allò que el vent ens dugué

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2013

Centre: Institut La Garrotxa, Olot
Autor: Manel López Melià
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutores: Rosa Pons Sayols / Concepció Ferrés Gurt

Els objectius principals del treball han estat comprovar la presència d’espores fúngiques a l’aire i determinar en quina freqüència es troben.

Els objectius secundaris han consistit en informar-se sobre la història de l’aerobiologia, estudiar les característiques dels quatre deuteromicets més importants a nivell aerobiològic, realitzar anàlisis aerobiològiques de diferents espais de l’Institut, comparar les concentracions d’espores a l’aire dels espais interiors analitzats amb les de l’exterior, etc.

Un altre objectiu principal ha estat esbrinar quins fenòmens provoquen un canvi en la càrrega fúngica de l’aire. Aquest objectiu estava compost de tres altres objectius: corroborar si ventilar un interior provoca un canvi en la concentració d’espores a l’aire, verificar si engegar les dutxes d’un interior causa una variació de la càrrega fúngica de l’aire, constatar si l’activitat i la presència humana en un interior influeix en l’increment o disminució del nombre d’espores per volum d’aire.

La primera part de la metodologia va consistir en el recull bibliogràfic per realitzar el marc teòric, sobre el qual es va basar la segona part: la recerca. Aquesta va començar amb les anàlisis de diferents espais de l’Institut mitjançant un mostrejador microbiològic d’aire, el Microflow (amb el medi Rosa de Bengala). La recerca va continuar amb la ressembra de les colònies fúngiques obtingudes de les anàlisis i amb l’elaboració de preparacions per a observar al microscopi. Aleshores, les colònies fúngiques es van identificar i es va saber en quines concentracions es trobaven els quatre deuteromicets estudiats en cada espai analitzat. El pas final de la recerca consistia en el tractament estadístic de dades, en la comparació dels resultats i en la investigació dels factors que influeixen en la variació de la càrrega fúngica. La tercera i última part es compon d’entrevistes (a un al•lergòleg, a un micòleg i a una infermera cap de quiròfan), amb les quals es consoliden tots els estudis.

Hi ha un llistat llarg de moltes conclusions, les més importants de les quals són les següents:

– a l’aire hi ha espores fúngiques que poden desenvolupar-se i formar colònies fúngiques
– la càrrega fúngica i la diversitat d’espècies de l’exterior és sempre més gran o igual a la de l’interior, i la càrrega fúngica serà major en una zona rural que en una zona urbana.

Respecte els experiments realitzats, s’ha observat que el nombre d’espores per volum d’aire d’un interior sempre augmenta quan aquest interior es ventila. També augmenta la càrrega fúngica d’un interior on hi entren persones i també augmenta la d’un vestidor quan se n’engeguen les dutxes.

Així doncs, la càrrega fúngica d’un interior augmenta si apareix un corrent d’aire que duu espores de l’exterior i/o n’aixeca de la pols del terra. Si es tracta d’un dia ventós, la càrrega fúngica augmentarà més i si el vent entra directament per les obertures de l’interior, l’increment de càrrega fúngica serà encara més elevat.


Compartiu aquest projecte