Treballs premiats

Anàlisi i simulació de la pigmentació cutània humana

Anàlisi i simulació de la pigmentació cutània humana

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2012

Àrea: Genètica

Centre: Institut Escola Industrial, Sabadell

Autors: Glòria Macià Muñoz

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Clara Prats Soler i Mireia Panadés Uroz

 

Partint d’una notícia al diari, l’objectiu d’aquesta investigació és analitzar i simular les diferents coloracions de la pell humana, a més de trobar una explicació científica al cas de partida. Per fer-ho he establert tres hipòtesis, de les quals avaluaré la possibilitat i, si hi ha prou dades, també la probabilitat.

Finalment, per simular les pigmentacions cutànies humanes, em proposo un nou objectiu: crear un model informàtic. Tanmateix, com que vull donar una nova visió a la simulació en l’àmbit de la genètica de poblacions, opto per no utilitzar un model ja existent i crear-ne un de propi basat en l’individu (IbM).

Així doncs, aprenent programació he traslladat la nostra informació genètica al llenguatge Logo i he traduït les lleis de Mendel al codi informàtic; uneixo, així, biologia i tecnologia.

Per donar resposta a les exigències de la investigació, no n’hi va haver prou amb la genètica de poblacions: també vaig haver d’aprendre bioinformàtica, estadística, història i fins i tot programació informàtica. A més a més, per obtenir dades vaig contactar amb la Nigerian Albino Foundation i també vaig tenir el plaer d’entrevistar els investigadors Arcadi Navarro i Oscar Lao, dos dels autors de l’article científic «Signatures of Positive Selection in Genes Associated with Human Skin Pigmentation as Revealed from Analyses of Single Nucleotide Polymorphisms».

Avaluant les tres hipòtesis puc afirmar que, encara que per a aquest cas totes són possibles, l’albinisme és la més probable. D’altra banda, els models IbM creats corroboren que són vàlids i, per tant, la metodologia de modelització i simulació utilitzada prova que he traduït amb èxit els processos biològics al codi informàtic. Així doncs, un nou punt de vista en l’àmbit de la genètica de poblacions és possible. Finalment, he modificat el codi del programa, perquè permeti l’estudi no només de l’evolució de la pigmentació cutània humana sinó també de qualsevol caràcter regit per les lleis de Mendel en la població que l’investigador triï. En conseqüència, el model podria ser utilitzat tant en els bioreactors, ja que permet conèixer en tot moment l’estat del nostre sistema biològic i així incrementar la productivitat, com en la medicina. El motiu? Hi ha un gran nombre de malalties genètiques i també de malalties amb un component genètic. Aquest tipus de model, flexible i pròxim a l’usuari, podria permetre estudiar-ne la propagació en una població determinada.


Compartiu aquest projecte