Treballs premiats

Aplicació del codi de barres a les papallones

Aplicació del codi de barres a les papallones

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA MOLECULAR, BIOQUÍMICA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut Marina, La Llagosta
Autora: Marina Marcos Silva
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutora: Maribel Perdices Pla

 

 

Objectius:

  • Treballar i aprendre el funcionament de tècniques de Biologia Molecular.
  • Conèixer la tècnica del DNA-Barcoding.
  • Adquirir coneixements sobre la Bioinformàtica.
  • Obtenir la seqüència d’ADN de la mostra de papallona, juntament amb el coneixement de la tècnica de seqüenciació de l’ADN.
  • Identificar l’espècie de papallona a partir del DNA-Barcoding.

 

Metodologia:

L’estructura del treball consta, en primer lloc, d’una part teòrica, que comprèn des de coneixements generals com les característiques principals de les papallones i la fitxa descriptiva de la mostra, fins a conceptes cada cop més concrets dintre del món de l’ADN, relacionats amb la part experimental del treball. Un cop amb la informació seleccionada, a partir de la qual vaig poder refermar el treball de camp, em vaig formar una idea sòlida sobre el treball. Després d’aquesta recerca conceptual, vaig iniciar el procés d’estudi dels protocols, plantejant-me el perquè de cada pas i la seva importància en l’experiment. Una vegada aconseguides les bases, tant teòriques com d’experimentació, vaig dur a terme les experiències a un laboratori del Centre de Regulació Genòmica (CRG) del Parc de Recerca Biomèdica (PRBB), sota la coordinació de l’Annick Labeeuw, on vaig gaudir de tot el suport per poder realitzar les pràctiques. Aquestes pràctiques estan recollides al treball en forma de protocols. Finalment, per analitzar els resultats de la part pràctica, en què vaig obtenir la seqüència d’ADN desitjada, vaig utilitzar la bioinformàtica.

 

Conclusions:

L’objectiu principal del meu treball de recerca era aconseguir la seqüència de bases d’ADN de la papallona a partir de la tècnica del codi de barres i, a partir d’aquesta, identificar-ne l’espècie mitjançant la Bioinformàtica.
Després de treballar al laboratori durant tres setmanes fent la recerca de tota la informació necessària, seguint i modificant els protocols de la tècnica DNA-Barcoding i corregint equivocacions, vaig obtenir la seqüència d’ADN a partir de la qual vaig poder identificar l’espècie de la papallona. Finalment, es va comprovar que l’espècie de la papallona era Colias crocea, ja que la seqüència d’ADN coincidia en un 100% amb la de la base de dades (BLAST).
La tècnica del DNA-Barcoding, és per tant, molt ràpida i útil per a la identificació d’espècies, sempre i quan es disposi dels medis necessaris per dur-la a terme.


Compartiu aquest projecte