Treballs premiats

Aproximació a l’estudi de les plantes remeieres

Aproximació a l’estudi de les plantes remeieres

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2017

Etnobotànica i eficàcia dels remeis
Centre: Institut El Castell, Esparreguera
Autor/s autora/es: Laura Colorado Caro, Judit Luna Minguell
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Yolanda Eito Navasal


Compartiu aquest projecte

Objectius

Ens vam proposar una sèrie d’objectius relacionats amb la recerca:
– Aplicar tècniques d’entrevista dins el treball de camp.
– Descobrir les aplicacions de les plantes remeieres del nostre entorn.
– Elaborar un catàleg etnobotànic de plantes remeieres.
– Aplicar tècniques d’anàlisi microbiològic.
– Elaborar productes a partir de les aplicacions trobades.
– Testar l’eficàcia dels productes elaborats

Metodologia

Ens vam proposar una sèrie d’objectius relacionats amb la recerca:
– Aplicar tècniques d’entrevista dins el treball de camp.
– Descobrir les aplicacions de les plantes remeieres del nostre entorn.
– Elaborar un catàleg etnobotànic de plantes remeieres.
– Aplicar tècniques d’anàlisi microbiològic.
– Elaborar productes a partir de les aplicacions trobades.
– Testar l’eficàcia dels productes elaborats

Conclusions

El nombre d’informants per Km2 a Esparreguera ha estat de 0,58 i la mitjana d’edat dels entrevistats de 72,6 anys. S’ha recollit informació sobre 67 plantes remeieres. Moltes plantes han estat anomenades per bona part dels informants: el 100% coneixia els usos de l’olivera; el 87% els de l’atzavara; el 81% els del romaní, fonoll, cua de cavall i saüc; i el 63% els de la camamilla. La mitjana d’espècies conegudes per informant ha estat de 4,2. Similar a la mitjana d’altres estudis (4,4) consultats. D’altra banda s’han recollit més de 71 remeis, per a diferents afeccions. La major part dels informants recorden molts remeis però ja no els utilitzen. Es tracta d’un coneixement que perdura en la memòria però que ja no s’utilitza, la qual cosa indica que bona part d’aquesta memòria popular por arribar a perdre’s. D’altra banda es va comprovar l’eficàcia de la crema de calèndula. En el primer test els resultats òptims de la valoració de la turgència i de l’estat d’hidratació de la pell van ser els de la crema de Calèndula. En el segon test , amb model de pell de gelatina, els millors resultats van ser també els de d’aquesta crema, i amb una millor relació qualitat/preu .