Treballs premiats

Arduinitzant els colors

Arduinitzant els colors

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2014

Centre: Escola Pia, Terrassa
Autors: Neus Vintró Morera
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutora: Montserrat Vila Ricart

 

Objectius:

A partir, bàsicament, de les propietats de la llum i el color se’m van acudir tres projectes diferents basats en tres hipòtesis diferents que tenien com a objectiu comú construir un detector de colors sense fer servir cap component específic, és a dir, un circuit elèctric que indiqui en un component de sortida (com una pantalla) el color d’una superfície de qualsevol color sense utilitzar components que hi ha al mercat que detecten directament el color de la superfície. Malgrat que en cada projecte he utilitzat de diferent forma les propietats de la llum i el color, tots els projectes tenen en comú que estan construïts al voltant de l’Arduino, un objecte en el qual podem introduir un programa informàtic que executa diferents accions a partir de les dades que rep.

 

Metodologia:

La part procedimental del treball s’ha basat en la pròpia experimentació ja que ha consistit en construir un detector de colors basant-me en tres parts principals: les propietats de la llum i el color (la font principal van ser llibres i enciclopèdies de física), la construcció de circuits elèctrics (obtinguts durant els cursos anteriors a les assignatures de tecnologia i física, a partir de llibres i internet i gràcies a un curs de robòtica, ja que durant aquest era imprescindible construir circuits adequats perquè executessin les ordres dels programes) i la programació informàtica (la base més important van ser els conceptes apresos durant el curs de programació malgrat que, en aquest sentit, la pàgina web oficial de l’Arduino és molt clara i informativa).
La part procedimental es basa en el desenvolupament de les tres hipòtesis fins a aconseguir un detector de colors. Aquest desenvolupament, en la major part dels casos ha comportat que hagués de fer una reformulació de la hipòtesi a causa d’errors en la primera hipòtesi que he detectat quan he començat a prendre dades per a establir el programa adequat per a detectar colors i m’he adonat que les dades obtingudes no es corresponien amb les dades que havia d’obtenir teòricament segons els temes tractats al marc teòric sobre la llum i el color, moltes vegades degut a les limitacions del material, ja que el que he utilitzat era poc precís. Tanmateix, a partir de la reformulació de la hipòtesi i tenint en compte les limitacions del material, he anat trobant solucions per aconseguir que, més o menys, les dades obtingudes es corresponguessin amb les teòriques.

 

Conclusions:

Després de desenvolupar els tres projectes que havia pensat a partir de tres hipòtesis diferents, he pogut comprovar que els tres funcionaven correctament, és a dir, indicaven a un component de sortida el color d’una superfície. Tanmateix, m’he adonat que el primer projecte era molt limitat pel fet que em basava només en dades experimentals i que en el segon i el tercer projecte he hagut d’utilitzar les dades obtingudes a partir d’experimentació, ja que aquestes no coincidien amb les dades teòriques i, per tant, el detector no hauria funcionat; malgrat això, aquesta diferència entre les dades teòriques i les experimentals pot ser degut a la mala qualitat dels filtres o a errors de càlcul o de construcció que no he tingut en compte i, a més, malgrat no es complissin amb exactitud, he utilitzat les dades teòriques a fi de detectar els possibles errors (cosa
que no he pogut fer en el primer projecte).


Compartiu aquest projecte