Treballs premiats

Arduino i robots de competició.

Arduino i robots de competició.

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2013

Àrea coneixement:    Ciències de la Computació i Intel•ligència Artificial
Centre:    Institut Llobregat, Sallent
Autor/s autora/es:    Aina Soler Gàlvez
Nivell educatiu:    2n Batxillerat
Tutors/es:    Lluís Riu Vendrell

Els objectius van ser els següents:
–    Conèixer l’origen, història i objectiu del projecte Arduino.
–    Recopilar informació sobre la seva programació i escriure una guia útil per a qui vulgui aprendre.
–    Aprendre sobre les diferents modalitats de robots de competició.
–    Construir un robot de competició mitjançant hardware lliure.
–    Utilitzar solament recursos i software lliure en la realització del treball.
–    Distribuir de forma lliure tot el contingut que s’hagi pogut generar realitzant aquest treball (Programes, imatges, esquemes…)
–    Realitzar el treball exclusivament amb informació lliure distribuïda a través d’Internet per a us lliure..

Partint d’una idea bàsica, s’investiga sobre els diferents components que necessitarà (En aquest cas els sensors i la placa Arduino) i les diferents tècniques i habilitats requerides per a la realització (Obtenir coneixements suficients sobre el llenguatge de programació del robot.
Es desenvolupa el robot, primer de forma teòrica i finalment practica, des de la construcció del robot mateix fins a la seva programació i testeig.
Finalment es comparaven els resultats amb els objectius i s’extreien conclusions i possibles millores per a les futures versions del Robot.
Per tal de completar el procés s’usa rigorosament sols programari i maquinari lliure, per tal de que sigui el màxim de fàcil i assequible per a una altre persona repetir el treball i millorar-lo.

Amb el treball hem comprovat lo senzill que es usar una placa Arduino per fer realitat un senzill concepte previ.
Acostar la electrònica a la població en general es molt important, ja que pot provocar en les noves generacions un interes per el desenvolupament i intentar crear innovacions tecnològiques.
Per tant podria ser una eina molt útil en la docència.
La metodologia usada en el treball ha sigut correcta i m’ha permès assolir els objectius sense gaires complicacions.
He sigut molt estricte en usar exclusivament software lliure, i aixi demostrar-me a mi mateixa que aquest tipus de software es troba a la mateixa altura que qualsevol ltre alternativa comercial.
En un futur m’agradaria seguir treballant en el BONIFA-C0, millorant-lo i solucionant els errors detectats en aquest primer model.
Realitzant el treball de recerca he apres sobretot a desenvolupar un projecte des de que es una idea fins a tenir un prototip funcionant. Aixo en un futur em servira per dur a terme els meus propis projectes personals i professionals amb mes seguretat.
Valoro el treball de recerca de forma positiva, ja que, a part d’haver apres el que he mencionat, al tractar-se d’un tema que m’interessava i m’agradava no m’ha costat de fer.


Compartiu aquest projecte