Treballs premiats

Artefacte tecnològic: Display Persistence of Vision – POV – with Arduino

Artefacte tecnològic: Display Persistence of Vision – POV – with Arduino

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2016

Centre: Escola Arrels II, Solsona
Autor/s autora/es: Marcel Jané Cardona
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Gerard Farràs Ballabriga


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu principal del projecte era la construcció d’un aparell que demostrés el fenomen POV (Persistence Of Vision). Es tracta d’un artilugi tecnològic amb connotacions artístiques.
Altres objectius que es desenvoluparen en paral·lel foren l’aprenentatge de:
– Tecnologia (motors, càlcul velocitats, construcció del suport)
– Disseny i impressió en 3D (SolidWorks i Autocad).
– Electrònica (amb la placa Arduino)
– Programació informàtica (llenguatge de programació Processing).

Metodologia

Per dur a terme el projecte, es van seguir 4 processos diferents: investigació, disseny, la construcció i la programació.

El procés d’investigació va ser independent del disseny, i és on es va dur a terme la recerca del fenomen POV i es van extreure les primeres idees sobre el projecte.
El procés del disseny es va dur a terme amb l’ajuda de les plataformes de software SolidWorks i Autocad.
Un cop el disseny estava enllestit va començar la part de la construcció. En aquest punt, amb l’ajuda de l’empresa valenciana repro3d vaig poder imprimir el braç en plàstic en 3d. A l’empresa Serralleria Arta vaig poder tallar el suport mitjançant una màquina de tall en plasma a través d’un arxiu .dwg (dibuix de l’autocad) i als Tallers Ollé vaig portar a tornejar l’eix del dispositiu. Un cop vaig tenir totes les peces vaig procedir al muntatge, soldant amb elèctrode el suport, unint l’eix amb el motor i col·locant la part inferior del braç a l’eix.
Finalment, el procés de programació, es va dur a terme en l’entorn virtual Arduino amb el llenguatge Processing, un llenguatge molt semblant a l’estàndard actual C++.

Conclusions

Comentar com a conclusió que vàrem aconseguir la construcció de l’aparell malgrat els múltiples interrogants que es plantejaven a l’inici del projecte. A més, també durant l’execució, varen sorgir alguns imprevistos i problemes que, a priori, no esperava.
El procés de construcció de l’aparell ha resultat ser molt satisfactori pel fet d’haver demostrat la perseverança necessària per aconseguir-lo. Es tracta d’un artilugi curiós de caire artístic.
A més, el projecte ha servit per aprendre via un mètode experimental diferents matèries en les quals estic interessat: disseny 3d, electrònica, tecnologia i programació informàtica.