Treballs premiats

Ascensor de casa domòtica

Ascensor de casa domòtica

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut Príncep de Viana, Barcelona
Autors: Josep Sánchez Sanz, Javier Faulón Marruecos, Oriol Tubella Domingo, Gor Khechoyan
Nivell educatiu: 4t ESO
Tutors: Jorge Orts Gonzàlez, María José Fernández Mostaza

 

 

Objectius:

Adquirir coneixements d’electrònica i programació, encoratjant als alumnes a aprofundir consultant les diverses fonts d’informació al seu abast.
Exercitar el mètode de projectes, cercant solucions i millorant-les per assaig/error.
Prendre consciència de la importància de la sostenibilitat, fent un ús eficient de l’energia que a la vegada millori la qualitat de vida gràcies a la domòtica.
Aprendre a treballar en equip, repartint les tasques i responsabilitats i compartint els coneixements, idees i feina feta, tal com funcionen els equips de R+D+I a les empreses i universitats.
Practicar la paciència i perseverança, tan necessaris per portar a bon terme una recerca de llarga durada.
Aprendre a documentar exhaustivament un projecte de llarga durada (en aquest cas de dos anys), amb la disciplina i les dificultats que això implica.
Potenciar l’investigador nat que hi ha dintre de cada alumna/e, donant-li l’entorn per créixer i que pugui aportar els seu capital humà, com han fet, fan i faran tants participants dels premis CIRIT arreu de Catalunya, per que aquest país nostre sigui la locomotora innovadora tan necessària en aquests temps de crisis.

 

Metodologia:

Hem treballat amb el mètode de projectes: partint d’una necessitat, amb uns requeriments, i després de realitzar una cerca d’informació, vàrem cerca solucions possibles i vam triar la que ens va semblar més interessant. En desenvolupar el disseny vam retroalimentar aquest procediment amb els resultats obtinguts (mètode d’assaig/error) fins trobar una solució òptima que hem avaluat i documentat exhaustivament. Donada la dificultat de les tecnologies implicades per a alumnes de 3r i 4t d’ESO (recordem que ha estat un projecte desenvolupat en dos anys), s’ha seguit les metodologies de l’aprenentatge basat en projectes (ABP) i dels moments pedagògics (de Guzmán). També ha estat molt útil la creació de grups d’experts, alumnes als quals se’ls explicava certs continguts i tècniques en petit comitè i que després ells traslladaven i gestionaven als seus respectius grups. El professor ha intentat limitar el seu paper al de consultor, orientador i encoratjador dels alumnes, afavorint la seva autonomia, però de vegades ha hagut de prendre decisions sobre el projecte (per exemple la concreció del mapejat de potes del microcontrolador als diagrames de blocs) en moments clau d’extrema dificultat pels alumnes.

 

Conclusions:

Creiem que hem assolit tots els objectius, malgrat hem de reconèixer que la maqueta no esta acabada del tot i caldria dedicar-li més temps encara.
Però hem après molt, com diu Lluís Llach en el seu ‘Viatge a Itaca’:
“ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que et doni més riqueses.
Ítaca t’ha donat el bell viatge,
sense ella no hauries sortit.
I si la trobes pobra, no és que Ítaca
t’hagi enganyat. Savi, com bé t’has fet,
sabràs el que volen dir les Ítaques”.


Compartiu aquest projecte