Treballs premiats

Aus migratòries hivernants al Delta del Llobregat i medi ambient

Aus migratòries hivernants al Delta del Llobregat i medi ambient

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2016

Centre: Col•legi FEDAC Mare de Déu del Roser Amílcar, Barcelona
Autora: Laia Casas Giménez
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Nuria Gómez Martín


Compartiu aquest projecte

Objectius

1. Conèixer, en aspectes generals, el Delta del Llobregat i el seu entorn.
2. Estudiar la dinàmica dels usos del sòl que formen el Delta del Llobregat.
3. Analitzar el comportament de les diferents espècies d’aus migratòries hivernants al Delta del Llobregat i realitzar un estudi més concret basat en l’elecció de tres d’aquestes espècies: la Fredeluga (Vanellus vanellus), el Corb marí gros (Phalacrocorax carbó) i el Bernat pescaire (Ardea cinerea).
4. Avaluar els coneixements de la població, en general, respecte el delta del Llobregat.
5. Presentar una proposta d’eines d’educació ambiental orientades cap a la sensibilització per la cura del medi ambient i el turisme.

Metodologia

La metodologia emprada és molt diversa en cadascun dels diferents objectius però, bàsicament, s’ha realitzat una exhaustiva recerca bibliogràfica per tal de conèixer i estudiar el Delta del Llobregat i el seu entorn, s’han explotat dades numèriques de les poblacions amb part del seu territori pertanyent al Delta i s’ha utilitzat l’aplicació ‘Google Maps’ per la realització de diferents càlculs, s’ha fet un estudi descriptiu del total d’espècies del Delta, partint d’un primer buidatge, amb la utilització del programa excel, de les 64 famílies diferents d’aus i s’ha analitzat quin tan per cent d’aquestes són hivernants al Delta del Llobregat. També s’ha realitzat un test de vuit preguntes de caràcter tancat a 100 persones de diferents sexes i edats per tal de veure el coneixement que té la població de Barcelona sobre el Delta i el seu entorn i, finalment, s’ha realitzat també una recollida de diferents eines d’educació que es duen a terme actualment al Delta i s’han pensat diverses propostes noves i innovadores que podrien dur-se a terme. Alhora, per aquest objectiu s’ha plantejat també un model d’entrevista de 12 preguntes al tècnic d’ús públic i educació ambiental del Delta, Nèstor Urios, per tal d’acabar de consolidar diferents aspectes relacionats amb l’educació ambiental actual però, també per conèixer més a fons a una de les persones que treballen en el Consorci del Delta.

Conclusions

1. El Delta és una Reserva Natural que compta amb una gran diversitat biològica tot i el procés d’humanització que ha patit en els darrers anys.
2. Les construccions que han pres lloc a l’àrea del Delta, afecten directament a la zona protegida com a reserva natural ja que alteren l’hàbitat dels éssers vius que l’habiten.
3. El volum de població que envolta la zona protegida afecta directament a les espècies que l’habiten degut a factors com són el soroll, la contaminació o la pressió urbanística.
4. Els espais agrícoles i naturals han quedat encerclats per infraestructures de comunicacions i nuclis urbans, reduint-se doncs en gran mesura la seva superfície i fent que la protecció d’aquests sigui molt important per la conservació de la biodiversitat.
5. En els darrers vuit anys la Fredeluga, el Corb marí gros i el Bernat pescaire han tingut tendència a disminuir notablement el seu nombre d’exemplars.
6. La Fredeluga i el Corb marí gros l’any 2014 han disminuït el nombre d’exemplars anuals a la meitat, comparant les xifres amb l’any 2007. Per altre banda, el Bernat pescaire, és una espècie amb una presència molt irregular.
7. La població coneix en aspectes generals el Delta però desconeix altres aspectes més específics, com són la icona el que simbolitza i l’ecosistema que hi predomina.
8. La quantitat de possibles projectes a dur a terme al Delta és un ventall molt ampli però l’existència de diferents problemàtiques amb més prioritat fa que la seva realització sigui complicada.