Treballs premiats

Bacteris oportunistes: un perill als hospitals

Bacteris oportunistes: un perill als hospitals

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2013

Centre: Institut Premià de Mar, Premià de Mar
Autora: Clara Izquierdo Antó
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutora: Laia Sanchís Curús

El meu objectiu principal era saber si, amb els avenços i tècniques actuals, la ciència estava capacitada per trobar el tractament adequat per combatre qualsevol espècie bacteriana oportunista, per virulenta que fos.

Altres objectius no tan ambiciosos però també han estat importants per a mi en el desenvolupament del treball han estat:

– Explicar amb el màxim rigor que he pogut la meva experiència al Laboratori, forçosament limitada en el temps, junt amb la continuació del procés posterior a la demostració de la virulència del bacteri.

– Descobrir el punt de vista hospitalari  per poder-lo contrastar amb la meva experiència principal al laboratori.

– Exposar tot el que he après, tant a nivell teòric com pràctic, amb la màxima claredat possible, afegint-hi també el fonament de la part experimental dins la lògica proposicional.

– Proposar idees per millorar la capacitat de lluita de la ciència contra aquests bacteris..

Com he dit abans, el meu principal neguit era saber l’estat de la ciència respecte la lluita contra els bacteris oportunistes. Així que, primer de tot, vaig voler tenir una idea general del tema buscant informació a Internet. Vaig aprofitar per recollir enllaços en un arxiu Word. A continuació, vaig fer les pràctiques al laboratori relacionades amb la mortaldat del peix zebra com a conseqüència del bacteri oportunista Stenotropho-monas Maltophilia. Cal dir que aquest procés em va donar de manera pràctica molta de la informació que buscava. Durant aquestes pràctiques vaig fer un diari de les activitats realitzades i vaig apuntar-me la seva descripció, així com els materials utilitzats. També vaig fer les fotos meves que afegeixo al treball. Finalment, vaig entrevistar-me amb una Dra. de l’Hospital dels Germans Trias i Pujol –Can Ruti- per tenir també una idea del punt de vista hospitalari. Vaig completar el treball intentant explicar amb rigor la meva experiència i els conceptes apresos, tot i apuntant respostes possibles a les meves preguntes. També vaig afegir un glossari amb hipervincles i una traducció del rerefons del procés experimental, a lògica proposicional. Finalment, vaig fer una petita pàgina web per publicar-lo: sites.google.com/site/ciatreballs.

El meu treball té dos tipus de conclusions.

Cal esmentar primer de tot, les lligades intrínsecament a l’experiment realitzat a la UAB, és a dir la determinació i validació científica de la virulència de la soca bacteriana Stenotrophomonas maltophilia UV74 sobre Danio Rerio. Junt amb el personal del laboratori, i amb les tècniques que he detallat, demostrem que aquesta soca colonitza i infecta els teixits del peix zebra, provocant-li la mort. L’aïllament i identificació d’S. maltophilia a partir d’una mostra intestinal del peix, el reconeixement de les altres espècies bacterianes com a microbiota normal i l’evidència que l’aigua de l’aquari no estava contaminada ens ho van demostrar.

El segon tipus de conclusions són les que aporto ja a nivell més individual i que són un compendi del meu aprenentatge teòric i pràctic. El meu estudi em porta a respondre sense dubtar a la meva pregunta principal del treball: la ciència disposa de tècniques precises, fonamentades per un procés deductiu gairebé lògico-matemàtic, en el que no es dóna cap conclusió precipitada ni es deixa cap aspecte per resoldre. També vull destacar que per lluitar contra les infeccions hospitalàries, donada la infinita diversitat de bacteris existents, crec que és vital el desenvolupament de la col·laboració científica internacional (i de les tècniques que l’afavoreixin) per guanyar col•lectivament aquesta lluita. Això em va portar a fer el gest simbòlic de publicar el meu treball a Internet a la pàgina anteriorment esmentada.


Compartiu aquest projecte