Treballs premiats

BMT vs BMC. Transgènics. Estudi experimental de coexistència

BMT vs BMC. Transgènics. Estudi experimental de coexistència

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Pere Alsius i Torrent, Banyoles
Autora: Laia Arbat Ramió
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Hortènsia Belmonte Soler


Compartiu aquest projecte

Objectius

– Ampliar el coneixement sobre les plantes transgèniques, i en aquest cas en concret del blat de moro MON810.

– Saber la situació actual de la coexistència i bones pràctiques de coexistència

– Realitzar un treball de camp que ha consistit en sembrar blat de moro convencional (BMC) i blat de moro transgènic (BMT) en un camp experimental de Camós i fer un estudi de coexistència entre els dos tipus de blat de moro per tal de poder:

o Estudiar el flux de pol·len entre el blat de moro transgènic i convencional. Estudi de la pol·linització creuada. Resultats.

o Estudiar els dos tipus de blat de moro per determinar si tenen un cicle de creixement semblant en les mateixes condicions mitjançant un seguiment de paràmetres agronòmics.

o Fer un seguiment de les condicions meteorològiques que s’han donat al llarg del procés de creixement de la planta.

Metodologia

L’estudi de coexistència entre plantes BMT i BMC, s’ha plantejat com un assaig de la realitat però a escala més petita. Per poder dur-la a terme, es va poder disposar de materials, eines i espais on realitzar l’experimentació sobre la coexistència entre el blat de moro transgènic (BMT) i el blat de moro convencional (BMC). Paral·lelament s’ha aprofitat que es volia estudiar el flux de pol·len del cultiu per fer un seguiment de la climatologia de la zona gràcies a les dades meteorològiques proporcionades per l’estació meteorològica i recollides en una sèrie de gràfics i un estudi del creixement de la planta del blat del moro des de que ha sigut sembrada fins que ha estat recol·lectada la panotxa. És per aquest motiu que en la segona part del treball, la part pràctica i de camp s’hi troba la localització i el plantejament de l’assaig experimental, les llavors utilitzades i el material tècnic, el terreny, la sembra i el seguiment del creixement de les plantes. Finalment, trobareu la part central del treball de recerca que és l’estudi de coexistència del BMT i el BMC, plantejat com a experiment. Per acabar, es completa el treball amb els annexos on s’hi troben gràfiques, dades meteorològiques, fotografies i les fitxes de camp.

Conclusions

Dels assajos per determinar la coexistència del BMT i BMC en les tres situacions diferents plantejades a la investigació es pot arribar a les conclusions següents:

A l’assaig A que reproduïa una parcel·la de BMT separada del BMC per una barrera vegetal (sorgo), es van obtenir els resultats esperats perquè la barrera va actuar correctament evitant que es pol·linitzés el blat de moro convencional. El percentatge de resultat positiu va ser un 1,67% del total de panotxes de la parcel·la.

A l’assaig B que reproduïa dues parcel·les de BMC i BMT juntes, es van obtenir uns resultats inesperats, ja que es partia de la hipòtesi que la majoria de les panotxes tindrien un resultat positiu al test. En no donar-se els resultats esperats, es va intentar buscar explicacions al fet.  L’estudi de les dades obtingudes de direcció del vent, contraria a afavorir la pol·linització, ens ha permès concloure que la direcció del vent, durant la setmana estimada de pol·linització, podria haver afavorit els pocs resultats positius que es van donar, un 4,67%. Així doncs, en aquest cas, es pot concloure que el vent pot influir, i molt, alhora de la pol·linització d’una manera determinant.

A l’assaig C, que reproduïa el cas de dues parcel·les de dues parcel·les de BMC i BMT separades per un camí de pas (com ens podríem trobar a la realitat) i sense cap barrera. En aquest cas, els resultats varen ser els esperats (9,38%) perquè ja se suposava que l’amplada del camí (3,5 m) no era suficient per evitar la pol·linització.