Treballs premiats

Branded Content: Investigació i recerca en l’àmbit de creació de continguts per part de marques

Branded Content: Investigació i recerca en l’àmbit de creació de continguts per part de marques

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut Joan Boscà, Barcelona
Autor: Adrià Santos Marcé
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutora: Mertitxell Blanxer Fernández

 

 

Objectius:

El Branded Content es una tècnica publicitària que es basa en que les marques realitzen una creació de continguts útils i rellevants per fidelitzar o captar consumidors i on inclouen els seus missatges de marca. Aquesta tècnica esta agafant forca rellevància en els últims anys i molts visionaris del mon publicitari semblen estar d’acord en que es convertirà en un model publicitari a seguir per totes les marques. La hipòtesi d’aquest treball doncs, gira entorn en conèixer si el Branded Content es una alternativa real a la publicitat tradicional.

 

Metodologia:

El punt de partida del meu treball va ser una prèvia recerca a internet sobre la publicitat, per assolir els conceptes bàsics i tenir una idea clara sobre aquest model comunicatiu. Un cop realitzat aquesta recerca prèvia, vaig entrevistar a tres professionals del sector per conèixer amb exactitud i de primera ma com esta el mon publicitari en l’actualitat i la seva opinió sobre el Branded Content. Tots tres van coincidir en que la publicitat mes tradicional estava en crisi, i el Branded Content es presentava com una possible sortida i solució d’aquesta. Paral·lelament a les entrevistes, vaig estar llegint una sèrie de lectures i diferents articles i opinions a internet relacionats amb el Branded Content. A mes, he analitzat diversos casos de Branded Content per exemplificar tot el mostrat en el treball.

 

Conclusions:

Amb la recerca en l’àmbit del Branded Content, he arribat a 3 conclusions principals:

  1. És una publicitat no invasiva i rellevant per a les audiències: Es deixa enrere el model tradicional publicitari de les interrupcions per donar lloc a una nova oferta de continguts de qualitat, rellevants i útils en el mercat on són els propis consumidors qui trien visualitzar-los o no.
  2. És una fórmula de comunicació efectiva per a les marques: Permet a les marques transmetre els seus missatges de manera efectiva, fent implícit el seu missatge sense necessitat d’explicitar-lo. A més, permet a la marca conèixer amb exactitud el seu impacte generat.
  3. Proporciona un nou model de negoci sostenible per a les marques, agències i mitjans: Les marques s’associen o contracten a productores per a la creació de continguts, les televisions compren els continguts o cedeixen la seva graella de programació a aquests continguts de marca.

D’aquesta manera, hi ha un win-to-win a tres bandes.


Compartiu aquest projecte