Treballs premiats

Busa: la fortalesa inexpugnable

Busa: la fortalesa inexpugnable

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2017

Centre: Escola Arrels II, Solsona
Autor/s autora/es: Marc Segués Codina
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Ester Ginestà Ros


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu principal del meu treball és donar a conèixer els motius pels quals un indret tan remot com el Pla de Busa (Solsonès) era el segon lloc més important d’Espanya, el 1812.
Per aconseguir aquest objectiu general calia desglossar-ho en dos objectius específics:
1 – Fer un estudi històric rigorós i fiable de la Guerra del Francès al Solsonès i de la fortificació de Busa.
2 – Dissenyar un plantejament turístic complet (aplicable 100% si mai es decideix tirar-lo endavant) per tal de difondre els fets més rellevants que van ocórrer al Pla de Busa del 1811-1812.

Metodologia

La primera part del treball, l’estudi històric, consta d’una recerca general sobre la Guerra del Francès a volums d’història. Centrant-me en Busa, he recercat a l’arxiu diocesà, a setmanaris locals i comarcals i a l’Archivo General Militar de Madrid, a més de fer entrevistes als pocs habitants que resten al Pla i a historiadors locals versats en la matèria.
El segon bloc, el planejament turístic, consta d’una gran part de treball de camp a Busa, que va ser útil per seleccionar els punts de la ruta turística, crear el recorregut i calcular les dades. A més he hagut de recórrer a un il·lustrador per fer les recreacions de l’època per cada indret. També he hagut de seleccionar la informació per cada plafó i traduir-la a tres idiomes (castellà, anglès i francès). Un cop tots els elements dels plafons estaven creats, amb l’ajut d’un arquitecte vam dissenyar els plafons i fulletons.
Per altra banda, per les fotografies del treball vam pujar un dia a Busa amb un fotògraf local.
Finalment, amb el suport d’un informàtic vam crear els recursos informàtics del Wikiloc i les visites interactives en 360 graus.

Conclusions

– Cal recalcar la importància de la Guerra del Francès per a la població catalana. Accions com el setge de Tarragona mostren que no era una lluita per un monarca, sinó per uns ideals.
– És clau remarcar el paper fonamental que va tenir el Solsonès. El bisbat de Solsona va ser un dels principals contribuents a la Junta Superior, Solsona la va acollir en dues ocasions.
– La fortificació sorgeix de la necessitat de tenir una plaça al Principat que mai no caigui en mans franceses. Cal recordar que Busa i les Illes Medes van ser fortificades per aquest motiu.
– L’elecció de Busa té dues raons fonamentals. Per una banda, és una illa natural que ja de per sí és una fortalesa inexpugnable, i per l’altra el Pla de Busa és autosuficient en cas de Setge.
– El fet més rellevant que succeí al Pla fou la promulgació de la Constitució de Cadis. Busa fou el segon indret de tot l’Estat espanyol on fou proclamada, després de Cadis.
– La fortificació de Busa mai no es va arribar a finalitzar. Els principals motius són la manca de recursos econòmics, que el General Lacy va ser destinat a Galícia i que molts soldats francesos van ser traslladats a Rússia.
– Tot i que no es van fer moltes obres significatives, avui en dia encara resten parts de la fortificació.
– Per dissenyar l’ús turístic ha calgut fer un estudi de les característiques úniques de Busa: la dificultat dels accessos, les dificultats per moure-s’hi, ser un PEIN…
– Les administracions públiques donen total suport (institucional i econòmic) al projecte.