Treballs premiats

Càlcul de l’activitat solar per mitjà del número d’àrea

Càlcul de l’activitat solar per mitjà del número d’àrea

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut Manuel Carrasco i Formiguera, Barcelona
Autor: Juan Carlos Barroso Ruiz
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Angel Fontanet Rodriguez

 

 

Objectius:

Comparar la precisió de mesura del càlcul de l’activitat solar per mitjà del Número d’Àrea mitjantçant un telescopi d (80 mm diàmetre i 900 mm de distància focal) amb les de l’Administració Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units (NOAA).

 

Metodologia:

  • Material: telescopi, càmera rèflex, filtre solar, ordinador, motor de l’eix AR del telescopi i altres eines per al tractament de dades.
  • Procediment: per tal d’obtenir les dades, es configura el telescopi i s’ajusten les diverses opcions fotogràfiques i del telescopi per obtenir imatges de la millor qualitat possible, partint de les eines que es tenen. (Muntatge explicat detalladament al treball).
  • A continuació es tracten les dades amb photoshop per millorar la visibilitat de les taques solars. L’àrea d’aquestes serveix per calcular el Número d’Àrea, es a dir, l’activitat solar. Es mesuren els mm2 de cada taca. Seguidament amb el programa Helioviewer s’obtenen els resultats en la unitat emprada internacionalment (milionèsimes del disc solar), es fa el sumatori de totes les àrees i s’obté el Número d’Àrea del dia corresponent, indicatiu de l’activitat solar.

 

Conclusions:

Conclusió principal: els resultats obtinguts ens suggereixen que existeix una aproximació per part de les dades obtingudes amb el telescopi particular en relació a les dades de la NOAA. Aquesta aproximació no és suficientment precisa com per considerar les dades vàlides a nivell científic. És a dir, un observatori científic no pot obtenir aquest error a l’hora de calcular l’activitat solar, en aquest cas determinada per la suma de la superfície individual de cada taca. Si això succeís la comunitat científica no el consideraria com a fiable.

Per tant: Els meus resultats no es poden considerar com una referència de l’activitat solar. L’error relatiu de les mesures és excessiu i el resultat del coeficient de correlació (0,885), encara que matemàticament representa un correlació positiva forta entre les dues mesures (la del telescopi particular i la de la NOAA), no és prou precisa com per poder extreure’n les mateixes dades a nivell empíric que les de la NOAA.


Compartiu aquest projecte