Treballs premiats

Càncer de Mama: És indicat realitzar un estudi genètic a dones sanes a partir de 30 anys?

Càncer de Mama: És indicat realitzar un estudi genètic a dones sanes a partir de 30 anys?

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2018

Centre: Col·legi Badalonès, Badalona
Autora: Nesma Abd El Rahman Gómez
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Ana Mª Dunjó Coscollano


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els principals objectius del meu treball de recerca són:

-Aprendre i entendre què és el càncer de mama, quins teixits afecta, quina és la seva població diana, entre altres.

-Entendre la importància de la predisposició genètica en malalties com el càncer de mama.

-Identificar els actuals programes preventius de càncer de mama a Espanya, i comprovar la seva eficàcia.

-Aprendre el concepte de mutació i mutació fundadora i estudiar les més importants i recurrents a Espanya.

-Establir un protocol per prevenir el càncer de mama en cas que la prova genètica sigui positiva.

-Elaborar una estimació dels costos d’una prova de cribatge poblacional aplicable part de la població sana espanyola a partir dels 30 anys.

-Dur a terme una presentació explicant el càncer de mama, les conseqüències i les maneres en què el podem prevenir per a les alumnes i mares de l’escola, conscienciant al meu entorn més proper.

Metodologia

1. Recerca d’informació general sobre el càncer de mama a través de la xarxa, llibres i enciclopèdies.

2. Estudi dels actuals programes preventius de càncer de mama a Espanya.

3. Comprovació de l’eficàcia d’aquests programes actualment aplicats consultant estadístiques i documents, comparant el nombre d’afectades de càncer de mama abans que s’apliquessin els programes i després.

4. Anàlisi d’estudis realitzats durant els últims anys defensors de l’aplicació d’una prova de cribatge genètic poblacional per prevenir el càncer de mama

5. Estudi de les mutacions fundadores a Espanya, segons la seva regió, identificant en quin gen i exó es troben, i quant augmenten les possibilitats de patir càncer de mama.

6. Estimació dels costos de la prova de cribatge.

7. Realització d’una xerrada informativa al meu entorn més proper per prevenir el càncer de mama.

8. Elaboració de conclusions a partir de totes les dades i coneixements adquirits.

Conclusions

El càncer de mama és el tumor que més morts causa anualment a Espanya. L’aplicació de programes preventius no és efectiva ja que fan una detecció precoç, no una prevenció.

Identificar una dona com a portadora d’una mutació heredada només després de que hagi patit càncer és un greu error de prevenció.

El 20 % de càncers de mama són hereditaris, i es poden prevenir; de fet, la presència de mutacions fundadores a Espanya facilita l’aplicació d’un programa de cribatge genètic, ja que, en l’estudi, només s’analitzarien les regions on hi ha més possibilitats que existeixi una mutació segons l’origen de la pacient.

Els costos d’un estudi d’aquest tipus són molt inferiors als de totes les mamografies que es pot arribar a fer una dona al llarg de la seva vida, i les dades que proporcionarà l’estudi a la pacient li permetran actuar en conseqüència, no només per evitar que ella mateixa pateixi càncer de mama, sino també per no transmetre aquesta mutació a la seva descendència.