Treballs premiats

Cases Indianes de Barcelona

Cases Indianes de Barcelona

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Jaume Balmes, Barcelona
Autor/s autora/es: Laura Almiñana Mestres
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Frederic Chordá Riollo


Compartiu aquest projecte

Objectius

El propòsit principal del treball és constatar si l’empremta indiana continua vigent en la Barcelona actual, i en cas afirmatiu, establir una ruta per poder visitar el patrimoni arquitectònic indià.
Són nombrosos els estudis històrics del fenomen indià, així com les biografies de les sagues indianes més importants i els llibres monogràfics sobre determinats edificis. Manca una recopilació dels immobles que actualment es conserven a Barcelona, amb la seva ubicació exacta, salvant els canvis en la numeració dels carrers, que permeti poder recórrer la ciutat admirant aquest patrimoni arquitectònic i cultural.

Metodologia

La metodologia aplicada durant el treball ha compaginat una visió teòrica i un acurat treball de camp basat en la visita de totes les cases que apareixen en l’estudi. En primer lloc em vaig informar sobre el fenomen indià llegint diferents fonts documentals i digitals, per acabar obtenint una relació de cases indianes amb els seus respectius propietaris. La informació fou contrastada fins arribar a tenir la llista definitiva. La relació final compren vint-i-set cases. Posteriorment vaig fer una cerca més especialitzada centrant-me en cadascun dels habitatges i relacionant-ho amb la vida del propietari. He consultat les fonts esmentades a través de la Xarxa de Biblioteques Municipals, de la Biblioteca de Patrimoni Cultural, de l’Arxiu Històric de Sarrià, de la Seu Electrònica del Cadastre, del catàleg del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, de la web de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona, entre d’altres.

Conclusions

En primer lloc, aquest treball constata la rellevància en el patrimoni arquitectònic barceloní dels habitatges indians. La presència de la simbologia indiana a Barcelona és molt abundant tot i que normalment passa desapercebuda pels ciutadans. Malgrat la importància del llegat indià he comprovat que moltes edificacions han desaparegut tot i que sortosament encara es podría establir una ruta indiana per la ciutat amb un gran atractiu turísitc per els visitans. Per aquest motiu voldria reclamar una major protecció i divulgació de les cases indianes. Crec que és necessari per millorar la conservació dels edificis que formen part del viu record de la història de la nostra ciutat.