Treballs premiats

Ciència i Bioètica en la Ficció

Ciència i Bioètica en la Ficció

Detall

Àmbit temàtic: FILOSOFIA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Ribera Baixa, El Prat de Llobregat

Autora: Marta Vecino Pérez

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutora: Mercè Lajara García


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius principals d’aquest treball són tres. El primer, analitzar diversos relats de ciència-ficció sobre la ressuscitació per tal de realitzar una comparativa dels aspectes científics i bioètics que hi apareixen. El segon, estudiar les diferències que es donen en els relats sobre les diferents tècniques científiques que s’hi apliquen acord al segle en el que van ser creats. I per últim, extreure i intentar plantejar les qüestions bioètiques i els problemes científics que es deriven de la idea de tornar la vida a la matèria morta.

Metodologia

La metodologia d’aquest treball va consistir en escollir cinc relats de ciència-ficció de diferent context històric que tractessin el tema de la immortalitat, concretament la creació de vida. La primera part va consistir en analitzar cada relat per a extreure els aspectes científics i les qüestions bioètiques que hi apareixien. La segona part consistia en dur a terme una comparativa dels relats per tal d’observar, a través de la literatura i el cinema, com ha evolucionat la ciència al llarg del temps i si les qüestions bioètiques estaven directament relacionades amb els descobriments científics del moment. També, es volia albirar on podria arribar la ciència en un futur i quins problemes ètics se’n derivarien.

Conclusions

Les conclusions obtingudes de l’anàlisi i la comparació dels cinc relats em van permetre corroborar les cinc hipòtesis que vaig formular. Per tant, he pogut veure que en els relats de ressuscitació més moderns s’utilitzen una major diversitat de tècniques científiques i que aquestes són més específiques. Al mateix temps, a causa d’aquesta especificitat, en els relats moderns el procés i els experiments duts a terme per tal de tornar la vida a la matèria morta són realitzats per uns grups de científics altament especialitzats en branques concretes de la ciència. També, he pogut corroborar que alguns dels aspectes i tècniques científiques que apareixen en els relats més antics, que per aquell temps eren considerats ciència-ficció, existeixen i tenen una utilitat pràctica a l’actualitat. Una altra hipòtesi corroborada és que els avenços en el camp de la tecnologia, i en conseqüència de la ciència, faciliten l’aparició de nous dilemes ètics. Dins de les qüestions bioètiques extretes dels relats destaca el problema de donar més importància al bé de la majoria davant del de la minoria.