Treballs premiats

Coda, un apropament al disseny editorial

Coda, un apropament al disseny editorial

Detall

Àmbit temàtic: FILOSOFIA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Estètica i teoria de les arts

Centre: Escola d’Art i Disseny Massana, Barcelona

Autors: Berta Fontboté Pradilla

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Pere Fradera Barceló

 

L’objectiu bàsic del meu treball de recerca és redissenyar el butlletí de la meva escola de música per tal que aquesta publicació s’adeqüi més a la realitat de l’escola, ja que considero que l’actual no compleix aquesta funció. D’aquí es deriven diverses preguntes que em plantejo, com per exemple les següents. Per què algunes publicacions criden l’atenció i d’altres no pel seu disseny gràfic? Quines són les eines que hi ha al darrere de qualsevol disseny editorial? Què hi ha al darrere de cada revista, llibre o butlletí? I, més concretament, amb un nou disseny es pot aconseguir mostrar una imatge més acurada, seriosa i clara del que és l’Escola de Música de Gràcia? El treball està plantejat de manera que el redisseny del butlletí comporti la resposta a aquestes qüestions.

El primer que vaig fer va ser una recerca bibliogràfica assessorada pel meu tutor a les biblioteques públiques i privades sobre el món del disseny gràfic i editorial. També he fet una recerca a la xarxa per trobar bàsicament imatges i alguns llocs web sobre disseny. Puc afirmar que d’on he extret més informació i he après més coses és dels llibres especialitzats sobre disseny gràfic, disseny editorial i història del disseny. A més de la recerca bibliogràfica he analitzat diverses revistes escolars per veure exemples i comparar-los amb el que jo havia de fer. També he fet diverses entrevistes i consultes a dissenyadors i dissenyadores gràfiques. A més de dirigir-me el treball, el meu tutor m’ha donat consells sobre la part pràctica i m’ha ajudat amb el programa de disseny.

Una part imprescindible per començar el meu projecte ha estat l’entrevista que vaig fer a les directores de l’Escola de Música de Gràcia per saber com havia d’encarar la revista de la seva entitat. En el meu projecte, un cop analitzats els requeriments del nou disseny, acotat el contingut i amb la recerca d’informació finalitzada, vaig dur a terme una pluja d’idees quant al format, nom, etc., en definitiva, pel que fa al disseny de la revista. Al llarg d’aquest procés creatiu, he anat donant forma al meu disseny tot canviant imatges, tipografies, composicions, en un moviment constant propi de qualsevol procés creatiu, recuperant idees ara, descartant-ne definitivament d’altres. Tot això ho he fet sobre esbossos i maquetes provisionals.


Compartiu aquest projecte