Treballs premiats

Coll Cardús. Un indret que no ens és indiferent

Coll Cardús. Un indret que no ens és indiferent

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL, ZOOLOGIA I BOTÀNICA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut Vacarisses, Vacarisses
Autora: Clara Serrat Alemany
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutora: Dulcenombre de Maria Medina López

 

 

Objectius:

Investigar si l’abocador de coll Cardús provoca un:

  • impacte acústic
  • impacte visual
  • impacte faunístic
  • impacte en l’aire
  • impacte en l’aigua.

Analitzar l’aigua del Torrent del Llor i veure’n el seu estat.
Recopilació de notícies referents a Coll Cardús.
Portar a les institucions la meva investigació referent a l’estat de l’aigua del Torrent del Llor.

 

Metodologia:

Recopilació d’informació sobre abocadors.
Recopilació d’informació sobre Coll Cardús.
Realització d’enquestes d’opinió entre vilatans.
Visita a l’Àrea de Tractament de Lixiviat.s
Visita al Centre de Tractament de Residus del Vallès.
Entrevista amb l’associació de Prou Pudors.
Contacte amb Sere Verde.
Entrevista amb el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vacarisses.
Visita i presa de mostres al Torrent de Coll Cardús.
Anàlisi de les mostres.
Elaboració de Conclusions.
Realització de l’Informe dels Impactes Ambientals.
Entrega de l’Informe als Ajuntaments de Terrassa, Viladecavalls i Vacarisses.

 

Conclusions:

L’abocador de Coll Cardús no produeix un impacte acústic de rellevància per al benestar de la població.
L’abocador de Coll Cardús produeix un impacte visual molt important per a la població. Tant per la visió dels residus de forma directa com per la dispersió de plàstics per als voltants.

L’abocador de Coll Cardús produeix un impacte faunístic. En l’informe, fet a partir de la investigació pràctica d’aquest treball de Recerca, entregat als tres Ajuntaments (Terrassa, Viladecavalls i Vacarisses) es proposa la construcció d’una tanca o reixa nova decent, encavalcada i prou resistent com per suportar els intents dels porcs senglars i altres animals d’accedir a l’interior de l’abocador a la recerca d’aliment i que impedeixi, alhora, l’entrada d’algun humà. L’abocador de Coll Cardús produeix un impacte en l’aire que intervé en el benestar de la població.

Amb els resultat obtinguts en el treball de camp afirmo que hi ha una contaminació causada per l’Abocador de Coll Cardús o l’Àrea de Tractament de Lixiviats del Torrent del Llor i en l’informe entregat als tres Ajuntament es demana una actuació una actuació immediata per part de les institucions per rectificar, millorar i evitar que es produeixi la contaminació del Torrent del Llor i, en conseqüència, de tots els aqüífers de la zona.

A més a més d’aquestes conclusions referents exclusivament als cinc Impactes Ambientals
esmentats, també n’extraiem d’altres especificats al treball.


Compartiu aquest projecte