Treballs premiats

Com clonar un Neandertal i les seves conseqüències ètiques

Com clonar un Neandertal i les seves conseqüències ètiques

Detall

Àmbit temàtic: FILOSOFIA
Edició: Premiats 2014

Centre: Col·legi Badalonès, Badalona
Autora: Alba García García
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutors: Agustín Guillén Iglesias, Esther Sansa Morros

 

 

Objectius:

Els objectius principals d’aquest treball han estat veure quins avantatges podria tenir la clonació d’un Neandertal, quins problemes tindria i respondre a la pregunta de per què implica més problemes la clonació d’un Neandertal que la d’un mamífer com va ser el cas de l’ovella Dolly, basant-nos en la justificació ètica.
Abans de la realització del treball em vaig plantejar dues hipòtesis: la primera és que potser la possibilitat de clonar un Neandertal és molt polèmica ja que és un homínid i, per tant, és força proper a nosaltres; la segona és que potser la ciència avança més ràpid que les lleis i la manera de pensar de la societat i, per tant, la mentalitat social alenteix l’avanç de la ciència.
Aquestes hipòtesis parteixen de la notícia on Church va afirmar disposar de tècniques viables per clonar un Neandertal, que va provocar un gran dilema sobre si seria ètic, i si s’hauria de prohibir aplicant la mateixa normativa que hi ha actualment per la clonació reproductiva humana.

 

Metodologia:

Per tal d’assolir els objectius fixats he realitzat una recerca bibliogràfica teòrica sobre els diferents temes tractats i, a partir de la lectura del llibre Bioética de Margarita Boladeras Cucurella ED. SINTESI, 1999 he efectuat una reflexió sobre els diferents aspectes relacionats amb la ètica i els he traslladat a la clonació d’un Neandertal.
A més, per observar l’opinió de la gent sobre aquest possible projecte i la introducció del Neandertal a la societat he realitzat una enquesta a 100 persones del meu entorn, homes i dones, d’un marge d’edat des dels 13 fins a més de 65 anys.
Gràcies a aquesta, he observat si la població coneix el tema i si hi estaria d’acord. També he volgut saber cóm consideren que hauria de ser la vida del Neandertal clonat o si estarien disposats a participar en el projecte. A més, he intentat conèixer quins col•lectius es consideren més afins a la clonació i si la gent creu que alguna institució, o la mateixa societat, pot frenar l’avenç d’aquesta ciència.

 

Conclusions:

Últimament la ciència ha avançat molt ràpidament en diversos camps, a diferència de la mentalitat de la societat. Aquest distanciament ha fet que la societat presenti un cert rebuig a projectes com el de la clonació d’un Neandertal.
Aquest, de ser clonat, hauria de comptar amb tots els drets bàsics de qualsevol persona, i les seves diferències més desfavoridores haurien de ser compensades.
Segons l’enquesta realitzada, la gent té un coneixement bàsic sobre la clonació. A més, he pogut veure que de manera teòrica la societat estaria d’acord amb la clonació del Neandertal, però no disposada a participar en el projecte.
Per altra banda, la majoria dels membres de la comunitat científica defensen que actualment les tècniques no són totalment fiables. Això no comporta negar que algun dia es pugui portar a terme sense greus contratemps.
A més, la realització d’aquest projecte obriria les portes a un debat sobre la clonació reproductiva humana, la qual a dia d’avui està totalment prohibida.


Compartiu aquest projecte