Treballs premiats

Com dues gotes d’aigua

Com dues gotes d’aigua

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Gabriel Ferrater i Soler, Reus

Autores: Carla Domínguez Anguera, Ruth Domínguez Anguera

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutora: Marisol Arbués Castán


Compartiu aquest projecte

Objectius

Aquest treball de recerca ha permès a les autores aprofundir en un món en el qual estan vinculades personalment : els de les persones bessones.

L’objectiu principal de les autores ha estat el d’aprofundir en les interrelacions dels nens bessons amb la nostra societat, tant del punt de vista psicològic com social, a través de dues línies de recerca : d’una banda, s’analitzen les afinitats psicològiques entre bessons; de l’altra, s’aprofundeix en la normativa sobre escolarització de nens bessons i múltiples a l’Estat espanyol i a Catalunya.

Per arribar a aquests objectius, les autores se n’han creat d’altres no menys importants: la creació d’una base teòrica suficient per dur a terme les seves investigacions i l’elaboració d’un llibre sobre bessons en la seva totalitat, des del contingut al disseny de l’exemplar.

 

 

Metodologia

Per aconseguir els objectius esmentats, les autores es van documentar àmpliament sobre diversos aspectes de la gemel·litat.  A fi i efecte de completar les recerques teòriques, van desenvolupar estratègies per trobar informacions fiables i per contactar  en diferents llengües amb professionals de molt reconeguda vàlua i amb escriptors especialistes en bessons. La línia de recerca sobre els bessons a l’escola va portar la Carla a documentar-se sobre la integració dels nens en l’àmbit escolar en totes les Autonomies de l’Estat i es va basar en treballs de professionals de reconegut prestigi, per tal de plantejar l’estat de la qüestió en l’actualitat.

La Ruth va estudiar perfils psicològics entre bessons univitel·lins, en relació a altres grups de població. Es va basar en estudis de psicòlegs de renom internacional  i va obtenir l’acord de The Myers & Briggs Foundation per aplicar els seus tests de personalitat al treball de camp.

Aquestes recerques van portar les autores, de manera natural, a l’edició d’un llibre que respon les preguntes que la societat es planteja sobre els bessons : ‘Tot allò que sempre heu volgut saber sobre els bessons i mai us heu atrevit a preguntar’. Van treballar no només el contingut del llibre, sinó sobre aspectes de disseny més típics del món editorial.

 

Conclusions

Els estudis sobre el tema de la gemel·litat i l’aplicació a les línies de recerca han permès a les autores analitzar diferents situacions en relació a diversos casos d’idees preconcebudes sobre bessons que dificulten la plena realització personal de nens i adults.

La Carla va descobrir que no existeix cap legislació que separi o no els bessons a l’escola. El criteri és mantenir els bessons en grups separats, tot i que aquesta decisió, presa com a norma general,  s’hauria de prendre tenint en compte la seva singularitat. Existeix molta literatura sobre el vincle entre bessons. La Ruth ha aplicat indicadors  de personalitat d’estudis contrastats que li han permès de demostrar que els bessons tenen uns perfils psicològics molt més semblants que entre  germans o amics propers.

Les autores s’han enfrontat a diverses dificultats, sobretot en relació a l’obtenció d’informació fiable d’entitats i de professionals. La classificació de les dades i la seva interpretació ha estat tot un repte que han assumit amb esforç i dedicació. La qualitat del treball s’explica, en gran part, per la motivació que suposa treballar en un tema que està íntimament lligat a la seva identitat