Treballs premiats

Com es relaciona la relativitat amb el GPS?

Com es relaciona la relativitat amb el GPS?

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Física teòrica
Centre: Institut Les Corts, Barcelona
Autors: Santiago Puch Giner
Issey Masuda Mora
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors:Josep Maria Reales Sedó

El nostre treball de recerca tenia diversos objectius a l’hora de plantejar-lo inicialment. El primer i el més evident era arribar a conèixer com afecten la teoria de la relativitat i tot el que implica una de les tecnologies més usades avui dia, la tecnologia GPS, que ens permet conèixer la nostra posició i navegar per tot el món.

Un dels altres objectius que ens vam plantejar a l’inici del treball, fins i tot abans de decidir sobre quin tema el faríem, era conèixer de manera fisicomatemàtica alguna de les teories físiques més modernes i actuals, com la teoria quàntica o la teoria de la relativitat, i finalment va ser la segona. També ens vam proposar un objectiu bastant recurrent en els treballs en equip, que és aprendre a tenir una bona metodologia i a saber organitzar el temps i els recursos per obtenir el millor rendiment possible.

Pel que fa a la metodologia, es va basar primordialment en la recollida d’informació relacionada amb el tema ─que havíem de comprendre i posteriorment assimilar─, i en la plasmació escrita en el treball. D’aquesta manera, mitjançant els llibres que consultàvem a les biblioteques, la informació penjada a la xarxa, articles de revistes, fòrums d’Internet… anàvem recopilant tota mena d’informació relacionada amb el tema. Després ens dedicàvem a llegir-la i entendre-la, perquè a l’hora de redactar el treball ho féssim amb les nostres paraules i des del nostre propi coneixement. Aquest pas tenia un pes important en les matemàtiques involucrades en el treball, ja que si compreníem la formulació matemàtica podíem entendre, alhora, el significat físic o real i, per tant, donar-hi explicacions. Així doncs, un cop finalitzada la comprensió procedíem a la redacció i a l’elaboració de material addicional, com les imatges, taules, etc.

Com a conclusió, hem de dir que aquest treball ha suposat un gran esforç de superació i d’implicació, i hi hem dedicat molt de temps però, des del nostre punt de vista, ha valgut la pena. El treball de recerca ens ha permès involucrar-nos en un estudi profund d’un tema que ens interessava a tots dos i, gràcies a aquest interès, hem pogut fer la nostra primera recerca científica, des de l’aprenentatge de les bases matemàtiques i físiques, la part més «teòrica», fins a l’estructuració del sistema, el llenguatge de programació per comprovar els resultats, etc. I finalment hem pogut englobar-ho i relacionar-ho tot.


Compartiu aquest projecte