Treballs premiats

Com et mous?

Com et mous?

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2013

Àrea:    Urbanística i Ordenació del Territori
Centre:    Escola Tabor, Santa PerpèTua de Mogoda
Autor/s autora/es:    Cristina Andrés Fradera / Ariadna Blasi Bueno / Gerard Ortiz Flores /
Natalia Garcia Martinez
Nivell educatiu:     3r ESO
Tutors/es:    Carles Berlanga Oleart / Laura Sagués Rodríguez

 

L’objectiu principal d’aquest treball de síntesi era estudiar i analitzar l’accessibilitat de Santa Perpètua de Mogoda, el nostre municipi; realitzar-lo a partir d’uns processos científics, els quals mai havíem utilitzat per a desenvolupar un treball anteriorment, és a dir, d’una manera més autònoma.
D’altra banda, també teníem com a objectiu aprendre a aplicar els coneixements adquirits durant la nostra escolarització, ja que sovint ens costa introduir-los en un aspecte quotidià de la societat com és el tema que tractem, la mobilitat.
Per últim, el nostre propòsit era que tots els membres del grup contribuíssim en la formació del treball, aprenent a treballar col•lectivament i aportant cadascú les seves qualitats més destacades..
El treball de síntesi d’enguany ha estat realitzat en grup, aquest format per la Cristina Andrés, l’Ariadna Blasi,  la Natalia Garcia i el Gerard Ortiz, del curs de tercer d’ESO de l’Escola Tabor. S’ha realitzat durant la setmana del 13 al 17 de maig de l’any 2013, sempre treballant en grup i escoltant-nos uns als altres.
El nostre treball està basat en el mètode científic: gràcies a uns coneixements previs vam plantejar tres hipòtesis, a partir de les quals hem desenvolupat una sèrie d’activitats (experimentació) que ens han permès arribar a unes conclusions, afirmant o no els tres enunciats plantejats..
Una vegada desenvolupades les activitats, vam poder afirmar o no les hipòtesis anteriorment plantejades en l’apartat anomenat 4.Conclusions. Aquest l’hem estructurat de la següent manera: està dividit en tres parts, una per cada enunciat, on expliquem si aquesta es verifica o no i la conclusió precisa que hem extret de cada activitat. També aprofitem per indicar el motiu pel qual vam relacionar cadascun dels apartats del treball amb les hipòtesis. Cal dir que d’algunes n’hem pogut treure partit per a certificar més d’una hipòtesi.
Finalment, després d’haver realitzat el treball estem satisfets amb els resultats obtinguts de les activitats, ja que ens han permès extreure unes conclusions molt definides i nítides.


Compartiu aquest projecte