Treballs premiats

Composició d’un concert per a piano i orquestra

Composició d’un concert per a piano i orquestra

Detall

Àmbit temàtic: ART
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut L’Alt Berguedà, Bagà
Autor/s autora/es: David Quintana Marginet
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Màrius Moneo Vilalta


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu d’aquest treball va ser poder acabar escrivint un concert per a piano i orquestra seguint l’estil clàssic. També, evidentment, assolir una comprensió més acurada de l’estil i el gènere del qual estàvem parlant per ser capaços d’aconseguir el producte final del treball, la composició del concert.

Metodologia

El procés d’elaboració ha constat de tres parts. La primera part ha estat una anàlisi de les característiques del gènere concert, així com de l’estil clàssic (estètica que seguiria l’obra). L’anàlisi s’ha portat a terme a partir d’una bibliografia de referència i partitures destacades del període. La segona part ha estat la composició del concert, seguint les pautes estudiades en la primera part. L’última part ha estat, finalment, la redacció de la memòria escrita del Treball de Recerca.

Conclusions

El treball ha arribat a recollir els coneixements necessaris per compondre el concert desitjat. El producte de la recerca és un concert per a piano i orquestra d’uns 20 minuts i més de 800 compassos.