Treballs premiats

Construcció d’un braç robòtic

Construcció d’un braç robòtic

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2013

Àrea coneixement:    Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Centre:    Col·legi Pureza de María, Sant Cugat del Vallès
Autor/s autora/es:    Marc Diaz Caballo
Nivell educatiu:    2n Batxillerat
Tutors/es:    Roberto Morales Escribano

En iniciar el treball, em vaig plantejar una sèrie d’objectius a complir, recolzats pel meu tutor. L’objectiu final era aconseguir construir un braç robótic autónom, com em vaig formular en la hipótesi del treball, la qual es qüestionava la possibilitat de crear aquest projecte robótic des de zero.  El primer objectiu a realitzar va consistir a fer un gran sacrifici a l’hora de cercar tota aquella informació necessària per dur a terme tant la part teòrica com la part pràctica. El segon objectiu a realitzar era la creació de tot el conjunt de peces que formarien l’estructura del braç robótic després dels estudis i dissenys previs. I, per últim, cal anomenar els continus problemes que em van anar sorgint al llarg de tot el procés de creació del braç fins a la seva consolidació com a producte finalitzat. Aquests problemes van aparèixer amb major i menor dificultat, però lo important és que finalment van ser eradicats. Aquesta solució de tots els problemes apareguts es podria considerar com el tercer objectiu que també havia de ser assolit, com tots els anteriors.

La idea de realitzar aquest treball de recerca va néixer degut a l’interès que presento davant la robòtica. Des del primer moment que vaig saber que finalment realitzaria aquest treball, vaig estar pensant sobre quina idea de l’àmbit de la robòtica centraria en meu treball de recerca. Seguidament, un cop decidit que em centraria a construir i programar un braç robòtic, vaig formular la hipòtesi del treball, la qual es qüestionava la possibilitat de crear des de zero un braç robòtic i posteriorment programar-lo. El pas que vindria a continuació seria el de recopilar tota la informació relacionada amb la robòtica per crear la part teòrica, on em centro a explicar els fonaments de la robòtica juntament amb les parts i la classificació dels robots. Quan vaig finalitzar amb la part teòrica, vaig iniciar la laboriosa part pràctica per donar resposta a la hipòtesi. Primer de tot vaig realitzar multitud de dissenys digitals en 3D per observar l’aspecte final del robot i a partir del qual extrauria les mesures de cada peça per crear-les i unir-les totes, juntament amb els actuadors, per finalitzar la construcció del robot. I per últim, ja només quedava la tasca de programació, que resultà molt problemàtica pel fet que m’endinsava en un món completament nou on no coneixia res. Finalment, després d’invertir molt temps, vaig aconseguir dominar l’idioma de programació i  programar el braç robòtic perquè realitzés la tasca que tenia encomanada amb gran perfecció..

Respecte els coneixements obtinguts amb el treball, he de dir, que quan me’l vaig plantejar no tenia present la complexitat d’aquest i la quantitat de conceptes tècnics que es poden arribar a conèixer i assimilar. en el cas que ens ocupa el treball m’ha proporcionat aconseguir un bon nivell de coneixement sobre la robòtica que em servirà de gran ajuda de cara un futur. Per finalitzar, he de dir que la realització d’aquest laboriós treball de recerca m’ha ajudat a comprendre la dificultat que significa programar tots els moviments que farà el robot de manera precisa i la quantitat d’hores que he hagut d’invertir en la programaciò quan es vol aconseguir que el resultat sigui el mès òptim possible.


Compartiu aquest projecte