Treballs premiats

Construcció d’un espectroscopi d’absorció molecular de llum visible amb materials casolans com a recurs didàctic a l’aula. Els colors ocults de la llum

Construcció d’un espectroscopi d’absorció molecular de llum visible amb materials casolans com a recurs didàctic a l’aula. Els colors ocults de la llum

Detall

Àmbit temàtic: PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut El Cairat, Esparreguera
Autores: Marta Molina Castañar, Ariadna Ortega Rams
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutora: Verònica Santamaria Domènech

 

Objectius:

Els nostres objectius van ser fotografiar amb la major qualitat possible l’espectre de la llum blanca, construir el nostre propi espectroscopi d’absorció molecular de llum visible, fer una anàlisi de la transmitància de diversos filtres i dissolucions acolorides i comprovar la llei de Lambert-Beer.

 

Metodologia:

En primer lloc, començàrem fotografiant espectres de la llum blanca. A continuació, vam mesurar les distàncies entre la font de llum i la xarxa de difracció i els angles més òptims de visualització per tenir-les en compte a l’hora de construir el nostre espectroscopi d’absorció.
Amb la construcció de l’espectroscopi vam utilitzar cartó-ploma, una xarxa de difracció de 1000 línies/mm, una escletxa fina per focalitzar la llum i el LED connectat a una font d’alimentació. El pintàrem per dins de negre perquè no hi hagués reflexions.
Seguidament, vam fotografiar i comparar els espectres dels filtres del Rosco Supergel© i de les diferents dissolucions amb el programa Cell Phone Spectrometer. En el segon cas, vam comparar els espectres obtinguts de les dissolucions de diferent concentració amb els espectres dels filtres del Rosco Supergel©.
Finalment vam analitzar, amb el nostre espectroscopi, dissolucions de diferents concentracions per comprovar la llei de Lambert-Beer.

 

Conclusions:

Si la llum passa per una xarxa de difracció amb major nombre de línies/mm, s’observa una major resolució de l’espectre. La distància entre la llum i la xarxa de difracció influeix en la qualitat de la imatge, la més òptima és de 30 cm i cal un angle d’inclinació de la xarxa de 75º.
Els gràfics obtinguts amb el programa d’anàlisi Cell Phone Spectrometer i els proporcionats (Rosco Supergel©) coincideixen en la corba principal. Els gràfics de les dissolucions s’assemblen més als gràfics obtinguts amb el programa que als gràfics dels filtres.
Els colors de les dissolucions que hem preparat coincideixen amb els colors triats dels filtres de colors.
La comparació dels espectres obtinguts pel nostre espectroscopi i els obtinguts per l’espectrofotòmetre de la Facultat de Química ens permet afirmar que el nostre espectroscopi funciona correctament de manera qualitativa.
L’estudi de la comprovació de la llei de Lambert-Beer amb l’espectroscopi casolà permet fer un estudi quantitatiu.


Compartiu aquest projecte