Treballs premiats

Construcció d’un vehicle teledirigit

Construcció d’un vehicle teledirigit

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2014

Centre: Col·legi Jesuïtes de Sarrià Sant Ignasi, Barcelona
Autor: Pere Camprubi Artal
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Pau Juan Garcia

 

 

Objectius:

Hipòtesi: És possible construir un vehicle intel•ligent a partir d’un vehicle convencional.
Amb aquest treball he volgut demostrar la viabilitat de crear un vehicle teledirigit a partir d’un quad infantil de 50cc i la seva posterior robotització amb l’ajuda de sensors de la marca Lego Mindstorms NXT. Aquest vehicle també incorpora una càmera que envia el senyal a control remot, això fa que el vehicle pugui ser controlat des de un lloc diferent al qual es troba. La seva principal utilitat seria la vigilància de zones de grans extensions com propietats privades o boscos.

 

Metodologia:

Per a la creació d’aquest vehicle s’ha utilitzat un quad infantil de 50cc el qual s’ha agut de transformar per a poder controlar-lo amb un comandament a control remot. S’han tret varies peces del quad que no resultaven útils a l’hora de conduir el quad teledirigit, també s’han hagut d’incorporar uns servomotors molt potents: dos servomotors per a poder controlar la direcció del vehicle i un més per a controlar l’accelerador i els frens. D’aquests dos sensor s’han hagut de crear unes peces addicionals per tal que els servomotors quedessin incorporats en el xassis.
Tot seguit s’ha construït una carcassa amb la forma d’un vehicle militar al qual s’han incorporat tots els sensors. S’han utilitzat dos sensors: El primer es un sensor d’intensitat lumínica que la seva funció és que quan detecta que la llum ambiental es insuficient per a poder fer una conducció segura fa que s’encenguin les llums que te el vehicle. El segon sensor és el d’infrasons que quan detecta que el vehicle està a punt de xocar contra algun objecte fa que el vehicle es freni de forma totalment autònoma per tal de no tenir cap accident.
D’ambdós sensors es va haver de fer la seva programació per tal que funcionessin de la forma desitjada.
També s’ha incorporat una càmera a control remot la qual utilitzava un servomotor per tal de tenir un abast visual molt major i poder decidir amb el servomotor on es desitja mirar en qualsevol moment. A aquesta càmera se li ha incorporat un emissor el qual envia la senyal a un receptor que està connectat a una pantalla i permet veure en tot moment el que veu la càmera.

 

Conclusions:

En aquest projecte de recerca s’ha pogut demostrar la viabilitat de la hipòtesi i, per tant s’ha pogut construir aquest nou vehicle intel•ligent a partir d’un de convencional com per exemple un quad infantil de 49cc. S’ha demostrat la possibilitat d’utilitzar aquest vehicle per a funcions de vigilància i com aquest faria que hi hagués una disminució de la quantitat de carburant i, per tant una reducció de la contaminació.
Aquest vehicle s’ha construït amb un pressupost molt ajustat i això ha fet que no s’empressin els millors materials o que es deixessin de fer algunes modificacions en el vehicle a causa del seu elevat cost econòmic. Tot i això el vehicle ha funcionat suficient bé com per poder fer la seva
tasca sense cap tipus de restriccions.


Compartiu aquest projecte