Treballs premiats

Construcció i programació d’un prototip de segway

Construcció i programació d’un prototip de segway

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut Príncep de Girona, Barcelona
Autors: Daniel Encina Garcia, Montse Jing Heng
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Antonio Pinto Llona

 

 

Objectius:

 • Cercar la informació necessària per a la construcció i programació a a Internet i llibres especialitzats.
 • Cercar i escollir els components òptims per a la realització del projecte.
 • Adquirir el material necessari i intentar reutilitzar components vells.
 • Aprendre a utilitzar i programar plaques electròniques
 • Construir el Segway i programar-lo.
 • Examinar el Segway i verificar que és capaç de reaccionar segons el seu angle d’inclinació.

 

Metodologia:

 • Definició del problema: plantejament de la qüestió a resoldre.
 • Condicions que ha de complir la solució: conjunt de restriccions amb les quals s’ha de desenvolupar un projecte.
 • Investigació: consisteix a cercar possibles solucions al problema plantejat.
 • Possibles solucions: solucions que resulten de la investigació i que a més compleixen les restriccions del projecte.
 • Viabilitat de les idees: de les possibles solucions, aquelles que es consideren més factibles.
 • Proposta de solució: opció escollida d’entre aquelles que es consideren viables.
 • Fases de construcció: procediment a seguir per a la construcció del dispositiu.
 • Fase d’avaluació: comprovació que l’enginy compleix les condicions imposades i que resol el problema plantejat.

 

Conclusions:

En finalitzar el treball, s’ha arribat a la conclusió que un Segway es pot construir amb els coneixements que posseeix un alumne de segon de Batxillerat, juntament amb la documentació al seu abast. També es considera important l’equip humà que ha ajudat els autors.
Els materials de construcció no són cars i són adquiribles fàcilment, sigui per Internet o per botigues especialitzades d’electrònica. El projecte s’ha realitzat dins el pressupost esperat. També cal remarcar la reducció de pressupost gràcies a la reutilització de components vells.
El model de Lego aconsegueix l’autobalanceig mitjançant un sensor de llum. Es programa amb GNXT i funciona mitjançant un control PID.
El model amb controlador Arduino funciona a partir d’un acceleròmetre. Aquest prototip es programa mitjançant el llenguatge de programació propi d’Arduino i funciona amb un control proporcional.
Un cop finalitzat el projecte, es consideren complerts tots els objectius i demostrada la hipòtesi de partida.


Compartiu aquest projecte