Treballs premiats

Control d’un sistema mòbil amb una aplicació Android via Bluetooth

Control d’un sistema mòbil amb una aplicació Android via Bluetooth

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Mercè Rodoreda, L’Hospitalet De Llobregat
Autors: Mario Acosta Delgado, Héctor Alarcón Flores
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Javier López González, Santiago Jiménez Ramos

 

Objectius:

S’han plantejat dos objectius principals en el treball:
– Controlar un sistema mòbil (en aquest cas, un cotxe radiocontrol) amb un smartphone.
– Trobar les limitacions en el control d’una tasca i la seva simplificació amb l’ús d’un smartphone amb sistema Android.

A més, s’han formulat unes preguntes a contestar:
– Es pot controlar un sistema mòbil amb un smartphone?
– Són els sistemes Android una eina de control automàtic?
– Es pot controlar gairebé qualsevol tasca amb un smartphone i així simplificar-la?

 

Metodologia:

El procediment seguit durant el desenvolupament del treball és:

1. Formació:
a. En la programació orientada a objectes (Java).
b. En la programació en plataformes mòbils (Android): primerament amb la plataforma App Inventor, després amb Eclipse i Android Studio.
c. En la programació i funcionament d’un microcontrolador Arduino.
d. En el funcionament de la comunicació Arduino-Bluetooth.
e. En les comunicacions Android-Bluetooth:
I. Via App Inventor (treball amb sistema de blocs).
II. Via Android Studio (ús d’editor gràfic i diferències amb Eclipse).
2. Creació:
a. Elaboració de les apps en cadascuna de les versions (App Inventor i Android Studio).
b. Programa de comunicació Bluetooth-Arduino.
c. Personalització i adaptació del sistema mòbil (amb modificacions).
3. Integració:
a. Control del sistema mòbil amb una aplicació Android via Bluetooth.

 

Conclusions:

– Es pot controlar un sistema mòbil a distància mitjançant un smartphone gràcies a l’ús de la tecnologia Bluetooth en ambdós dispositius.
– El control a distància amb una aplicació Android és possible, però requereix una gran formació de base i coneixement dels entorns de desenvolupament en què es treballa, si no el control mai es podrà realitzar.
– Existeixen limitacions en el control a distància, tant de software (segons la plataforma de desenvolupament utilitzada) com de hardware (en la via de comunicació, entre altres).
– Com a conclusió general, cal esmentar la importància d’una estructuració correcta del projecte amb un control exhaustiu de cadascuna de les tasques que es realitzen. És impossible l’assoliment dels objectius sense una definició prèvia de cadascun dels processos a seguir.


Compartiu aquest projecte