Treballs premiats

Cooperar… I digues tu, què et fa sentir? Estudi de cooperants i voluntaris a l’Amèrica Llatina

Cooperar… I digues tu, què et fa sentir? Estudi de cooperants i voluntaris a l’Amèrica Llatina

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Gabriel Ferrater i Soler, Reus
Autora: Anna Escoda Suárez
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutor: Antoni Vila Corts

 

Objectius:

Estan a la primera part del treball i és on he explicat les motivacions i els motius pels quals he fet el treball. Com ja explico, en la meva tasca hi ha una gran component d’implicació personal, ja que a més dels objectius acadèmics que pot tenir, el treball també és una preparació pel meu futur, i penso que m’ha enriquit fer-lo. Els seus objectius són, en primer lloc, conèixer i donar a conèixer la cooperació, mostrant l’acció social des d’un punt de vista diferent i innovadora: des de la perspectiva de les vivències, sensacions, crisis… dels cooperants i voluntaris. I en segon lloc, analitzar cinc casos (cooperants i voluntaris) en quatre parts: una relacionada amb la seva experiència allà, l’altra en el que ells opinen sobre la cooperació, també una mostra de com actuen i les opinions que tenen quan arriben aquí i la quarta, fer un vídeo de les recomanacions, que havia recollit dels casos i també de l’anàlisi de dues expertes, per mostrar-les d’una manera més lúdica.

 

Metodologia:

Pel que fa a la metodologia, he seguit mitjançant subapartats totes les parts del treball explicant com les he fet. Pel que fa a la part teòrica, vaig aconseguir informació bibliogràfica i vaig organitzar-la i redactar-la. Per analitzar els cinc casos, vaig elaborar un guió d’entrevista orientatiu, ja que les entrevistes no van ser premeditades, ja que m’interessava treure’n la màxima informació possible. Després vaig elaborar un ‘buidat de la informació’, que no és present en el treball i que em va servir per deixar en el treball les parts importants de l’entrevista i seguidament, vaig fer un esquema visual i un redactat per a cadascun dels casos, amb els mateixos apartats omplerts segons el cas. A més a més, vaig analitzar dues expertes seguint un altre criteri, més professional i no tant vivencial. I per acabar, vaig preparar, gravar i editar el vídeo de les recomanacions. Sempre vaig seguir un mètode de rigor de tractament, obtenció i organització de la informació.

 

Conclusions:

Mostro les conclusions que he extret en tres apartats: conclusions, conclusions personals i recomanacions. El muntatge audiovisual és dins l’apartat de les conclusions de les recomanacions, adjunt en un CD. Les principals conclusions han estat que la cooperació no es tracta de donar, del que es tracta és de compartir, que el món és un lloc d’equilibris, que la cooperació porta lligat un esperit de lluita a llarg termini. Pel que fa a les conclusions personals, he pogut sentir que vull prendre el repte d’anar a cooperar. També m’he sentit identificada amb visions de vida que molts casos dels que he entrevistat tenien i he percebut també maneres de pensar que no pensava que es podrien adquirir a través de la cooperació. La recomanació que més m’ha agradat ha estat: ‘Has de treballar colze a colze amb la gent amb la que cooperes’. Totes són presents al treball i al vídeo especialment, que les mostra d’una manera diferent i més entretinguda.


Compartiu aquest projecte