Treballs premiats

COPD: The threat of the unknown

COPD: The threat of the unknown

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institució Cultural del C.I.C., Barcelona
Autor/s autora/es: Maria Luisa Masià Ribera, Maria Gil Arrieta, Laia Mallafré I Martin
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Alícia López Jornet


Compartiu aquest projecte

Objectius

Com hem mencionat anteriorment, el nostre treball es centra en 3 objectius:

– Conscienciació de la població sobre la gravetat i presència de la malaltia.

Per tal de tractar d’assolir aquest objectiu, hem creat una web de fàcil accés amb informació útil sobre la malaltia (www.informcopd.com). A més a més, hem difòs un tríptic informatiu i  creat comptes d’Instagram i Twitter per difondre el missatge al màxim possible.

– Crear mètodes de detecció de fàcil accés: des de la llar.

A part d’un breu qüestionari de detecció de la malaltia que pot ser fàcilment respost per qualsevol, hem desenvolupat un mètode de detecció precoç basat en un conjunt de proves que poden detectar la malaltia un cop analitzada una nota de veu del possible pacient.

– Millorar els mètodes de detecció actuals.

Aquest objectiu considera mètodes existents emprats d’una manera innovadora.

Metodologia

Hem pogut desenvolupar aquestes idees a través de la recerca de molts llibres universitaris, llocs web mèdics i articles. A més de contactar amb professionals de l’àmbit com Rosa Maria Güell Rous, M.D., doctora de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i el Dr. Miguel Gallego de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, hem contactat amb associacions com ‘A tot pulmó’ i ‘Fenae’, on ens van donar informació útil de contacte amb pacients com Ernesto González Torres, l’entrevista a aquest pacient es troba a l’annex del treball.

Gràcies a tota aquesta informació, vam poder desenvolupar de manera realista el nou enfoc que nosaltres proposem en el nostre treball de recerca per tal de reduir l’infradiagnòstic de pacients en la MPOC.

Conclusions

Per concloure, voldríem destacar que el nostre principal objectiu a l’inici d’aquest projecte era assolir cadascun dels tres objectius. Ara, després de tot aquest treball, personalment creiem que els hem assolit amb èxit.

Donat el cas que els nostres resultats previstos es demostressin, com l’eficàcia dels nostres tríptics o la implementació dels nostres nous mètodes, això significaria una millora significativa en la MPOC. Una part significativa de la societat seria conscient dels efectes reals que provoquen la inhalació constant del fum del tabac o d’altres. A més, no només hi hauria una disminució de pacients infradiagnosticats, sinó també una disminució dels pacients de  la malaltia cosa que contribuiria al nostre objectiu principal: eradicar la MPOC com la tercera causa de mort.