Treballs premiats

Creació d’un programa informàtic capaç de resoldre un Cub de Rubik

Creació d’un programa informàtic capaç de resoldre un Cub de Rubik

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2015

Centre: Secció D’Institut Gurb, Gurb
Autors: Josep Maria Roca Panicot
Nivell educatiu: 4t d’ESO
Tutors: Francesc Giménez Fàbregas

 

Objectius:

Aprendre a programar per elaborar programes que em permetin descobrir i analitzar com es pot trobar la solució d’un Cub de Rubik mesclat seguint la estructura seqüencial que un programa informàtic és capaç de seguir i, a la mateixa vegada, formulant aquesta solució en menys moviments dels que un humà és capaç de deduir seguint aquesta mateixa estructura de resolució.

 

Metodologia:

Aquest treball l’he elaborat seguint unes activitats que es van definir en fora de cronograma. Aquest es resumeix en les següents grans tasques:

1 Cerca d’informació.
2 Escollir estructura/mètode de resolució per analitzar i treballar.
3 Aprendre nocions bàsiques de programació.
4 Dissenyar i estructurar un programa informàtic que segueixi l’estructura prèviament analitzada.
5 Programar el programa.
6 Analitzar-lo en tots els aspectes.
7 Extreure conclusions dels resultats de l’anàlisi del treball.

Els apartats 4 5 i 6 estan molt lligats, és per això que en la memòria del projecte es pot observar que parts de disseny i estructura del programa es modifiquen al realitzar les tasques de programació i d’anàlisi.

 

Conclusions:

Com a gran conclusió de la recerca, una vegada analitzat el resultat que he extret d’aquesta, puc destacar el següent: he pogut demostrar que un programa informàtic és capaç de formular una solució que segueix una estructura concebuda per a ser seguida per a un cervell humà però en menys moviments dels que una persona és capaç de fer.


Compartiu aquest projecte