Treballs premiats

Creació d’un sistema de suspensió per a bicicletes

Creació d’un sistema de suspensió per a bicicletes

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2013

Centre: Institut Josep Puig I Cadafalch, Mataró
Autor: Dídac Garcia Rodriguez
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Joel Ibáñez Gutierrez

L’objectiu principal d’aquest treball de recerca és:

1. Crear un sistema de suspensió el més optimitzat possible.

Per arribar a aquest objectiu principal hem de passar per una sèrie d’objectius secundaris de bastant rellevància per a la unitat, coherència i cohesió del treball. Aquests objectius secundaris són:

a) Estudiar el mercat actual de la bicicleta fent una valoració de la situació en que es troba per a corroborar la necessitat de millora de les bicicletes.
b) Definir el comportament geomètric de les bicicletes actuals al mercat per obtenir avantatges i inconvenients per a posteriorment crear una geometria pròpia.
c) Definir el comportament dels sistemes de suspensió actuals al mercat per obtenir avantatges i inconvenients per a posteriorment crear un sistema de suspensió propi. Valorar quin aspecte necessita ser millorat.

La metodologia d’aquest treball de recerca es basarà en el mètode de desenvolupament tècnic, o de creació tècnica. Esquemàticament;

– Anàlisi
– Determinació dels aspectes a millorar
– Creació
– Avaluació del producte creat

Després d’haver realitzat tot el procediment que havíem estipulat podem afirmar que s’han realitzat satisfactòriament tots els objectius que s’havien previst a la introducció.

Valorant el treball personalment, ha sigut una molt bona oportunitat per ampliar coneixements tècnics relacionats amb la modalitat acadèmica que curso, i que segueixen la línia dels estudis que vull fer posteriorment.


Compartiu aquest projecte