Treballs premiats

De la font a l’aixeta

De la font a l’aixeta

Detall

Àmbit temàtic:
Edició:

Centre: Institut Joaquin Bau, Tortosa
Autor/s autora/es: Oriol Subirats Rillo
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Francisco Javier Batalla Bejerano


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els meus objectius en els quals basaré tot el meu estudi durant aquest treball de recerca són les següents:
Estudia el cabal de cadascuna de les fonts i relacionar-ho amb la pluviometria de la zona i donar resposta a moltes incògnites sobre quina font és la més regular o quina és la font més influent…
Estudiar els paràmetres més influents en la creació de CaCO3 i la seva incrustació a les parets de la sèquia, aquest estudi es basarà amb determinar l’índex de Langelier de cadascuna de les fonts i l’anàlisi de les dades per veure quina és la font més perjudicial.
Com crear un mesurador de cabal amb el qual pugui anar a qualsevol indret de la sèquia a mesurar el cabal corresponent.

Metodologia

La metodologia la cal dividir amb diverses parts ja que l’execució de cadascun dels apartats del treball ha sigut diferent. En el primer apartat, l’estudi tècnic de la sèquia, l’he dividit amb dos parts, una de buscar informació tant a les memòries de l’associació com anar in situ al lloc per poder recollir informació de primera mà. I una altra de transcriure i sintetitzar tota la informació recollida.
En el segon apartat, l’anàlisi del cabal, he dividit el procés amb dos, una recollida de dades mensual a partir dels mètodes explicats a cada font i un anàlisi de dades recollides.
En el tercer apartat, construcció del mesurador de cabal, l’he dividit amb tres, una part de pluja d’idees a partir de consultar llibres o webs, una part de disseny i construcció i finalment els càlculs de la maqueta.
I ja per acabar la última part, l’anàlisi de l’aigua, també dividit amb tres parts, la recollida de l’aigua, l’anàlisi d’aquesta al laboratori i l’anàlisi i el tractament de dades.

Conclusions

A continuació presentaré les conclusions del treball.
He conegut com el poble s’abasteix d’aigua a través de la sèquia i d’aquesta he conegut tots els detalls, des de la seva història, fins les característiques de les seues instal·lacions més destacades.
També cal destacar que he estat estudiant la relació entre l’abastament de l’aigua per cadascuna de les fonts i les precipitacions i aquest fet ens deixa dades molt curioses.
També he estat treballant amb l’aigua d’aquesta sèquia i he pogut comprovar que el principal problema de la calç ve determinat per totes les fonts però cal afegir que he comprovat que l’aigua és apta per al consum humà.
I ja per acabar cal dir que he assolit el meu objectiu de construir un mesurador de cabal, tot i que hi ha hagut algunes dificultats.