Treballs premiats

De la variació del zooplàncton a la Mediterrània

De la variació del zooplàncton a la Mediterrània

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Ecologia

Centre: Escola Frederic Mistral – Tècnic Eulàlia, Barcelona

Autors: Núria Bielsa Vilardaga i Maria Cavaller Bellaubí

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Josep Marlés Tortosa

 

El principal objectiu d’aquest treball és estudiar l’evolució, des de l’hivern fins a la primavera, del plàncton d’una bassa urbana ornamental, amb la finalitat de demostrar que quan arriba la primavera es produeix un gran increment de les poblacions de plàncton, tal com passa en els grans ecosistemes aquàtics. L’estudi pretén provar també que, pel que fa als organismes del plàncton, la diferència més important entre un gran ecosistema aquàtic i una petita bassa és la diversitat, de manera que en els grans ecosistemes la varietat d’espècies és més gran i amb abundàncies relatives menys marcades.

L’estudi s’ha dut a terme en una bassa dels jardins Verdaguer de la ciutat de Barcelona. Des de l’hivern fins a mitjan primavera s’han recollit mostres periòdicament. En cada mostra s’han fet recomptes dels organismes del zooplàncton i s’ha calculat l’índex de diversitat. La valoració de fitoplàncton s’ha efectuat de manera indirecta, determinant el contingut de clorofil·la de les mostres a través de tècniques de fluorimetria i amb l’ajut de l’Institut de Ciències del Mar (ICM_CSIC).

Els resultats del treball permeten afirmar que, efectivament, l’anomenada «explosió primaveral del plàncton» no és exclusiva únicament dels grans ecosistemes aquàtics, sinó que també és possible observar aquest fenomen en una petita bassa ornamental de qualsevol poble o ciutat. Els resultats, a més, demostren que la diversitat del zooplàncton en aquesta mena de basses petites és sensiblement inferior a la diversitat dels zooplàncton d’ecosistemes aquàtics més grans.


Compartiu aquest projecte