Treballs premiats

De l’amor romàntic a la violència masclista

De l’amor romàntic a la violència masclista

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2017

Centre: Escola Montcau La Mola, Matadepera
Autor/s autora/es: Laia Casajoana Guàrdia
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Núria Llorens Ruaix


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu central del treball és donar resposta a la hipòtesi fixada inicialment, que és la següent: la idea d’amor romàntic que és present en l’imaginari col·lectiu i que regeix les relacions de parella entre les persones, marcant-ne els rols que aquestes han d’adoptar segons el seu gènere i alhora dirigint la manera de relacionar-se i d’estimar a l’altra persona, pot portar a desenvolupar relacions amb violència masclista? Com a objectiu paral·lel, es pretenia fer una anàlisi global de la importància i la gravetat del fenomen de la violència masclista, així com conèixer l’abast del sistema patriarcal en àmbits que en poden semblar allunyats, com és el cas de l’amor romàntic.

Metodologia

El mètode seguit per investigar i assolir unes conclusions en aquest treball s’ha basat en un procés inicial de lectura i documentació a escala genèrica per assolir una hipòtesi i plantejar un índex que servís de guia per efectuar la recerca. Un cop establerts els fonaments, el mètode passava per dues parts diferents que acabarien unint-se en unes conclusions finals. En primer lloc, el marc teòric i els diferents plantejaments necessaris per comprendre l’anàlisi que s’estava fent. En segon lloc, un component pràctic per demostrar les bases teòriques plantejades al treball. Aquesta part pràctica s’ha estructurat en la realització d’una enquesta amb la prèvia projecció d’un vídeo creat específicament per aquest treball, també s’ha plantejat una entrevista a la presidenta de l’Institut Català de les Dones i, finalment, s’ha seguit una campanya de sensibilització en la matèria tractada pel treball. D’aquesta manera, seguint aquesta metodologia, s’han assolit unes conclusions finals.

Conclusions

El mètode seguit per investigar i assolir unes conclusions en aquest treball s’ha basat en un procés inicial de lectura i documentació a escala genèrica per assolir una hipòtesi i plantejar un índex que servís de guia per efectuar la recerca. Un cop establerts els fonaments, el mètode passava per dues parts diferents que acabarien unint-se en unes conclusions finals. En primer lloc, el marc teòric i els diferents plantejaments necessaris per comprendre l’anàlisi que s’estava fent. En segon lloc, un component pràctic per demostrar les bases teòriques plantejades al treball. Aquesta part pràctica s’ha estructurat en la realització d’una enquesta amb la prèvia projecció d’un vídeo creat específicament per aquest treball, també s’ha plantejat una entrevista a la presidenta de l’Institut Català de les Dones i, finalment, s’ha seguit una campanya de sensibilització en la matèria tractada pel treball. D’aquesta manera, seguint aquesta metodologia, s’han assolit unes conclusions finals.