Treballs premiats

Dels formatges als antibiòtics

Dels formatges als antibiòtics

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA MOLECULAR, BIOQUÍMICA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Escola Industrial, Sabadell
Autor: Marc Serra Peralta
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Mireia Panadés Uroz


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu principal és determinar si a partir de formatge es poden produir antibiòtics i, en cas afirmatiu, si els antibiòtics produïts serviran com a tractament contra una infecció.
A més, com qualsevol investigació en un laboratori, el treball de recerca té uns objectius generals: seguir el protocol de laboratori i les normes de seguretat, treballar coordinadament amb altres persones de l’equip de recerca, adquirir experiència en un laboratori de recerca universitari aprenent noves tècniques i conceptes que ajuden a una millor formació científic i analitzar i interpretar els resultats per poder extreure unes conclusions i observacions finals que es sostinguin en un fet o raó.

Metodologia

La part teòrica és fruit del recull d’articles, de bibliografia i de les conclusions obtingudes arran de les entrevistes a tres formatgers.
La part pràctica consta de l’execució de cinc experiments. Partint dels tres formatges es van poder aïllar els fongs que s’hi trobaven presents. Aquests van ser identificats a través del microscopi òptic i es van sembrar en un medi líquid. Al cap d’una setmana, d’aquest medi líquid es van separar els fongs i els líquids: els fongs es van posar amb altres microorganismes per observar si la competència afavoria la producció d’antibiòtics i els líquids es van repartir en diferents plaques on hi havia microorganismes per veure si afectaven el seu creixement. En l’últim experiment, es van utilitzar uns discs d’antibiòtics industrials per determinar la resistència dels microorganismes utilitzats en els altres dos experiments.
Finalment, es van analitzar els resultats i es van comparar amb articles científics per a poder extreure les conclusions finals.

Conclusions

A través de tots aquests experiments he pogut esbrinar que els fongs procedents dels formatges poden produir antibiòtics en un medi de cultiu líquid, imitant el procés que va portar a Fleming a la descoberta de la penicil·lina i a la seva producció industrial. Per altra banda, aquests antibiòtics no podrien ser utilitzats com a tractament contra malalties perquè en l’experiment del disc d’antibiòtics vaig observar que l’amoxicil·lina, derivat de la penicil·lina, no tenia cap efecte sobre els microorganismes testats.
Ha estat una experiència molt positiva ja que m’ha permès realitzar pràctiques a nivell universitari i apropar-me a la recerca que estan duent a terme cada dia els científics. M’ha agradat la part del raonament científic, és a dir, partir d’una hipòtesi i, a través de tot un estudi i treball pràctic, poder arribar a unes conclusions.