Treballs premiats

Descobriment i desenvolupament de nous fàrmacs biotecnològics

Descobriment i desenvolupament de nous fàrmacs biotecnològics

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Farmàcia i tecnologia farmacèutica

Centre:  Col·legi Sant Gabriel-Viladecans, Viladecans

Autors: Marta Castillejo González

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutors: Carles Giménez Esteban

 

Al llarg de la realització del treball de recerca m’he anat plantejant diferents objectius i qüestions:

– Aprendre què és un fàrmac i com interacciona amb el nostre organisme.

– Conèixer les diferents fases del procés de descobriment i desenvolupament d’un nou fàrmac.

– Veure els àmbits econòmics i d’entitats reguladores que determinen aquest procés.

– Comparar els fàrmacs biotecnològics amb els convencionals per síntesi química.

– Ampliar els meus coneixements sobre enginyeria genètica.

– Elaborar una llista dels fàrmacs biotecnològics que actualment existeixen.

– Trobar quins centres de recerca i empreses treballen amb aquest tipus de fàrmacs.

– Descobrir quin és el futur de la biotecnologia aplicada als fàrmacs.

– Saber defensar els fàrmacs biotecnològics com a solució a moltes malalties.

Un cop decidit que el meu treball tractaria sobre el procés de desenvolupament d’un fàrmac i els nous fàrmacs biotecnològics, vaig començar a cercar informació en diverses fonts. Al mateix temps que investigava sobre els conceptes generals del treball, buscava notícies i publicacions científiques sobre el tema de la biotecnologia aplicada als fàrmacs.

Respecte a la part pràctica del treball, aviat vaig decidir que em seria molt útil conèixer l’opinió d’un farmacèutic. Paral·lelament anava elaborant un mapa mental amb Freemind que recollís les idees per al treball. També he utilitzat altres eines informàtiques noves, com la Wiki, gràcies a això podia ordenar gradualment la informació que trobava i publicava tot el que creia interessant sobre el meu tema de recerca. Moltes de les imatges amb què he il·lustrat el treball són d’estructures tridimensionals de les molècules, elaborades amb Jmol. Finalment, utilitzaré les eines Glogster i Prezi com a suports en la presentació oral.

Una de les conclusions del meu treball és que el procés de fabricació d’un nou fàrmac és molt complex, costós i requereix un període de temps llarg, instal·lacions molt sofisticades i professionals altament qualificats. A més, aquest procés es pot alterar per molts factors que condicionen si un fàrmac acabarà finalment sent administrat a la població o no. Una altra de les conclusions és que he entès la biotecnologia aplicada als fàrmacs com a possible solució a un important nombre de malalties, com la diabetis o alguns càncers.

En la nostra societat hi ha un elevat nombre de malalties de difícil tractament que augmenta progressivament amb l’envelliment de la població, per això els nous fàrmacs són una prioritat. Els fàrmacs biotecnològics presenten un gran nombre d’avantatges, entre els quals hi ha la gran eficàcia i la possibilitat d’obtenir milions de còpies d’una mateixa substància d’origen biològic. Això els fa únics davant la resta de solucions terapèutiques.


Compartiu aquest projecte