Treballs premiats

Desconegudes que deixen marca (La cicatrització de la pell)

Desconegudes que deixen marca (La cicatrització de la pell)

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Pius Font i Quer, Manresa
Autora: Maria Vidal Escudé
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Magdalena Llurba Rodríguez


Compartiu aquest projecte

Objectius

Un dels objectius que em vaig marcar des del principi va ser el de conèixer el procés de cicatrització de la pell en general i específicament en queloides, buscar una cas pràctic per poder-ne seguir l’evolució, cercar l’existència de guies informatives per a adolescents … així com també fer entrevistes a diferents metges i persones afectades per tal de poder ampliar el meu coneixement sobre el tema i contrastar opinions, i per últim difondre una enquesta al màxim de persones possible on hi quedi reflectit el coneixement o desconeixement d’aquesta cicatrització.

Metodologia

Vaig iniciar la recerca d’informació sobre el procés de cicatrització i els queloides en diversos llibres i pàgines web d’on extreia les principals informacions. Tanmateix, vaig començar a treballar les diferents parts pràctiques del meu treball, les quals van ser la part més complexa i entretinguda. Primerament, vaig elaborar una enquesta, així com també entrevistes amb metges i pacients afectats amb queloides per tal d’esbrinar el grau de coneixement sobre aquest tipus de cicatrius i augmentar el meu coneixement en aquest àmbit. Vaig iniciar també el seguiment de les cicatrius d’una operació quirúrgica de varius durant cinc mesos elaborant taules de seguiment on es plasmaven informacions com el relleu de la cicatriu així com també les característiques perceptives de la persona intervinguda. Per finalitzar la part pràctica, després de ser conscient de la inexistència de guies informatives per a adolescents, em vaig veure amb la necessitat d’elaborar-ne una. En aquesta guia es troben destacats aspectes tant d’informació, com de prevenció, tractament així com imatges.

Conclusions

La població en general no té coneixement sobre els queloides perquè afecta a una minoria de persones. Aquest fet, condiciona que per les patologies comuns i de risc que molta gent pugui patir s’hi destinin grans quantitats de diners per la seva investigació i per a les Farmacèutiques. Aquest raonament afecta de ple a aquest tipus de cicatrització ja que és minoritària en quan a l’afectació del percentatge de la població. Per aquest motiu, els especialistes prioritzen el fet d’informar sobre hàbits saludables per evitar malalties més comunes abans que sobre els queloides i, asseguren que allò essencial és que el pacient que cicatritza fent queloides i que hi conviu, conegui les possibles prevencions.  Davant l’evidència que el gran nombre de persones que cicatritzen fent queloides sorgeix en durant l’adolescència, l’elaboració de la guia informativa dóna resposta a un buit existent i, amb possibilitat de tenir una repercussió positiva entre els adolescents.

Actualment està augmentant la taxa de coneixement a causa de l’exposició del públic a la realització de pírcings i tatuatges. Tot i així, el què és realment necessari en el món on vivim és una conscienciació per part dels diferents grups tan socials com professionals per aturar el que la nostra societat està produint, una polèmica entre ‘art i cicatrius’.