Treballs premiats

Desenvolupament d’un dispositiu per recuperar la funció palpebral

Desenvolupament d’un dispositiu per recuperar la funció palpebral

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2013

Àrea:  Projectes d’Enginyeria
Centre:  Institut Leonardo Da Vinci, Sant Cugat Del VallèS
Autor/s autora/es:  Miquel Sierra Montoya / Roger Macaya Munell
Nivell educatiu:  2n Batxillerat
Tutors/es:  Ramon Casals Cienfuegos

L’objectiu del treball és entendre les dues principals malalties que afecten el procés de parpelleig (la paràlisi facial i la ptosi palpebral) i dissenyar i construir un dispositiu que ajudi a pujar i baixar la parpella de manera mecànica. Volem que aquest dispositiu representi una alternativa a les actuals solucions més extenses per la paràlisi facial i la ptosi palpebral ja que aquestes, en molts casos, no són satisfactòries.
–    El primer pas: entendre les malalties que volíem tractar. Ho vam aconseguir gràcies a informació extreta d’internet, llibres físics i sobretot, entrevistes amb metges experts en la matèria.
–    Segon pas: dissenyar tots els dispositius possibles que se’ns acudissin per per pujar i/o baixar la parpella mecànicament. Se’ns en van acudir 9.
–    Tercer pas: evaluar cadascun dels dissenys. És a dir, veure els pros i els contres de cada disseny, quins eren més viables i quins eren més útils. En algun dels dissenys, per veure si eren viables, també vam haver de consultar experts.
–    Quart pas: arribar a una conclusió pel que fa als models i triar el que creiéssim millor per construir-ne un prototip.
–    Cinquè pas: aconseguir tot el material necessari per a la construcció del prototip i contactar amb algú que fos expert en electrònica, ja que el temporitzador seria una de les parts més delicades.
–    Sisè pas: construir cadascuna de les peces per separat i després muntar-les totes juntes.
–    Setè pas: Comprovar el funcionament del dispositiu i corregir-ne els defectes..
Amb aquest treball hem tocat àmbits molt diferents: medicina, disseny lineal per ordinador i electrònica (per posar 3 exemples) i hem conegut moltes personalitats importants relacionades amb aquestes malalties que ens han donat un cop de mà amb les nostres idees.
Creiem que el prototip que hem construït pot ser molt útil. Tot i això encara falta fer-li moltes millores perquè es pugui utilitzar en persones sense cap risc. Aquest és el nostre objectiu a partir d’ara, una vegada acabat el treball.


Compartiu aquest projecte