Treballs premiats

Desenvolupament d’un entrenador de temps de reacció per a Kinect

Desenvolupament d’un entrenador de temps de reacció per a Kinect

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2015

Centre: Escola Pia, Igualada
Autors: Robin Jiménez Newman
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Américo Aldo Bariles Reynoso

 

Objectius:

En tractar-se d’un treball pràctic basat en una proposta per part d’un professor, l’objectiu principal ha sigut desenvolupar un sistema que funcionés i es pogués aplicar per estudiar i millorar el temps de reacció dels usuaris. Tenia present que no desenvoluparia un programa que funcionés al primer intent, per tant un altre objectiu ha sigut millorar la meva capacitat per resoldre problemes i buscar alternatives tant sigui fent recerca per Internet com per deducció i proves. També tenia la intenció d’expandir els meus coneixements de programació i fer un bon ús dels amplis recursos que es troben, sobretot en línia, com per exemple en programar per primer cop per perifèric com el Kinect que requereix coneixements específics.

 

Metodologia:

Abans de començar a programar i desenvolupar el sistema, vaig informar-me sobre la biomecànica i el temps de reacció en les persones per tenir una idea del que tractava. Després, durant un parell de setmanes, una pluja d’idees em va permetre establir un parell de mètodes, tots amb els seus avantatges i inconvenients, per poder acabar escollint definitivament el que s’adeqüés més al projecte i a mi. Un cop establert el millor sistema, vaig començar a desenvolupar el programa amb ajuda de recursos en línia o llibres especialitzats en Kinect. Amb la base del programa creada, vaig elaborar les operacions lògiques de l’exercici i vaig anar resolent els errors gràcies a la consulta de fòrums. Finalment, amb el producte ja creat, es tractava d’explicar el codi elaborat a la memòria, analitzar quins usos i aplicacions té aquesta tecnologia en diferents àmbits i observar com es podria millorar el programa.

 

Conclusions:

El resultat del treball ha sigut molt satisfactori, ja que he pogut assolir l’objectiu principal que em vaig proposar a l’inici. He pogut anar observant com ha evolucionat el projecte segons els problemes que s’han presentat i he hagut de resoldre. He pogut desenvolupar el programa gràcies a una bona recerca de recursos concretament per a Kinect, ja que fins ara no coneixia massa el seu funcionament. Pel que fa a millores, penso que l’exercici creat, tot i ser simple, permet fer-se una idea del temps de reacció però pot expandir-se molt més per tal de calcular i mostrar més dades, oferir diferents exercicis i dificultats, entre d’altres. He pogut veure que és una tecnologia que fa anys que s’utilitza i té bastant futur en més àmbits dels que pensem.


Compartiu aquest projecte