Treballs premiats

Design of a polymeric replica of the human aortic arch for in vitro experimentation

Design of a polymeric replica of the human aortic arch for in vitro experimentation

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2016

Centre: Col·legi Vedruna Gràcia, Barcelona
Autor/s autora/es: Maite Molins Colomer
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Albert Cervera Rucabado, Jordi Martorell López


Compartiu aquest projecte

Objectius

El principal oobjectiu d’aquest projecte és crear estructures tridimensionals de PCL (policaprolactona) amb la forma de l’arc de l’aorta. Això s’aconseguirà seguint els passos següents:

 • Buscar un suport adequat per a donar la forma correcta al PCL.
 • Trobar una forma d’eliminar el suport sense danyar l’estructura de PCL.
 • Crear un suport per a facilitar la sembra de les estructures.
 • Confirmar l’adhesió cel·lular i que les cèl·lules creixin amb una morfologia adequada.

Metodologia

Recopilació i lectura d’informació prèvia (treballs, articles científics…) que poden ser útils per solucionar el problema proposat. Realització d’un procés experimental de tres mesos de durada. A continuació, es descriuen els protocols experimentals seguits:
La solució de PCL (policaprolactona) es prepara disolent el PCL en cloroform, en la proporció 1g de PCL / 10ml de cloroform. A continuació, s’hi afegeix NaCl i es deixa en agitació uns 10 minuts per a assegurar que la barreja sigui homogènia. Sembra de cultius cel·lulars (es pot consultar amb més detall al treball). Tinció de cèl·lules amb DAPI i faloidina per a mirar-les al microscopi de fluorescència. S’han extret els resultats a partir de l’observació.

Conclusions

Aquest projecte és un pas dins d’un projecte que s’està desenvolupant i que pretén crear rèpliques dels vasos sanguinis humans in vitro. D’aquest treball he extret les següents conclusions:

 1. Les estructures de PCL amb la forma de la bifurcació de la caròtide es poden obtenir cobrint motlles de cera
  amb quatre capes de solució de PCL. El cloroform en la solució de PCL pot aïllar-se de la cera utilitzant film transparent, intestí de xai i de porc.
 2. Les estructures de PCL amb la forma de l’arc aòrtic es poden obtenir cobrint motlles d’Sr-30 (impresos mitjançant tecnologies 3D) amb cinc capes de solució de PCL. El cloroform de la solució de PCL pot aïllar-se de l’Sr-30 utilitzant intestí de xai i de porc. El film transparent no és necessari per a recobrir aquests motllos.
 3. S’ha descartat utilitzar una solució d’hidròxid de sodi de pH 13 per a dissoldre el motlle de Sr-30. En comptes, els motlles poden ser dissolts amb etanol. No obstant, s’haurà de continuar investigant per tal de reduir al màxim la quantitat de dissolvent necessària.
 4. Utilitzar bosses de polietilè facilita la sembra de les estructures. Es van obtenir bons resultats quan es van sembrar fibroblasts a la bifurcació de la caròtide. En un futur, es preveu que aquestes bosses també es puguin utilitzar per a sembrar cèl·lules a la rèplica de l’arc aòrtic, tant a la cara interna com a l’externa.
 5. S’ha verificat una bona adhesió cel·lular a l’estructura 3D utilitzant un microscopi de fluorescència.