Treballs premiats

Dispensador Automàtic de Medicaments controlat per Arduino

Dispensador Automàtic de Medicaments controlat per Arduino

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2018

Centre: Col·legi Santa Teresa de Jesús, Tarragona

Autora: Claudia Valero De La Flor

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutora: Miriam Bonancia Martí


Compartiu aquest projecte

Objectius

El principal objectiu del treball és dissenyar i construir un dispositiu innovador que dosifiqui de manera automàtica la medicació necessària d’un pacient a l’hora i dia adequats segons el medicament. Aquest dispositiu tindrà unes dimensions reduïdes perquè pugui ser emplenat en una farmàcia i el pacient pugui portar-lo a casa.

Els principals requisits d’aquest sistema són els següents:

– Disposarà de diferents compartiments per a diferents tipus de píndoles. Aquests compartiments emmagatzemaran una quantitat suficient de píndoles per a un mes.

– El sistema dosificarà de manera automàtica a l’hora i dia adequats la quantitat de medicació que necessita el pacient.

– Tindrà dos tipus d’alarmes: una per a avisar al pacient que s’ha de prendre la seva    medicació i una altra que informi sobre diferents tipus de problemes amb el dispositiu (quan faltin pastilles per portar-lo a la farmàcia a recarregar, quan el sistema no s’encengui correctament… ).

– Tot el sistema estarà controlat per un microprocessador Arduino.

El mecanisme es construirà de plàstic (apte per a la indústria alimentària) i metacrilat transparent.

D’altra banda, es pretén realitzar una valoració econòmica del que suposaria produir el producte en sèrie per comprovar si seria rendible o no.

 

 

Metodologia

Per a la realització d’aquest treball de recerca s’han utilitzat diverses metodologies. Primerament, es va fer un estudi bibliogràfic dels dispensadors (o anomenats tradicionalment ‘pastillers’) que ja existien en el mercat i dels medicaments més comuns entre la gent gran. També per complementar aquest estudi bibliogràfic es van fer enquestes a farmàcies tarragonines per saber quins eren els medicaments més venuts a la gent gran i per informar-me de si disposaven d’algun sistema de seguiment de presa de medicaments per a aquells malalts que ho sol·licitessin. A més, es va fer un estudi personal als meus avis per saber la mida i tipus de píndoles que prenien.

Per tal de dissenyar totes les peces de la màquina es va utilitzar el programa CAD Creo Parametric amb el condicionant que les parts de plàstic poguessin ser obtenides per fabricació additiva. Per això, els components de plàstic van ser fabricats mitjançant una impressora 3D del Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili. La mecanització de les peces de metacrilat i el muntatge de la màquina es va fer al laboratori d’Enginyeria Mecànica de la URV. D’altra banda, tota l’electrònica del dispensador va ser programada amb el controlador propi d’Arduino.

Finalment, per a la creació del vídeo de difusió que mostra el funcionament de la màquina dispensadora de medicaments es va utilitzar el programa Wondershare Filmora (versió 8.5.1).

 

Conclusions

En aquest Treball de Recerca s’ha dissenyat un dispensador de medicaments que dispensa de forma automàtica píndoles específiques a determinades hores i dies i amb alarmes acústiques i visuals per avisar als pacients (principalment ancians i persones discapacitades) que han de prendre la seva dosi. Després d’un estudi de mercat i bibliogràfic es van definir uns requisits específics per al dispensador. Amb aquests requisits, es va dissenyar i construir un dispositiu amb impressora 3D que posseeix característiques úniques i és completament diferent a qualsevol que ja existeixi en el mercat. Tot i això, després de construir el dispositiu s’ha vist que es podrien incloure algunes millores per fer el dispositiu més versàtil i pràctic, però que per manca de temps i de coneixement no s’han pogut incorporar. Tenint en compte que el dispensador compleix l’objectiu inicial i que la valoració econòmica demostra que seria un projecte viable per portar-lo a terme a nivell d’indústria (amb un preu de sortida al mercat de 129€), puc concloure que el dispensador ha estat un èxit.