Treballs premiats

Disseny d’un circuit de karts

Disseny d’un circuit de karts

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2016

Centre: Escola Joan Pelegrí, Barcelona
Autor/s autora/es: Àlex Bonet García
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Josep Lluís Gómez Negrie


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu d’aquest treball és dissenyar un circuit de karts que s’adeqüi a les característiques d’aquests monoplaces i calcular-ne el temps que es trigaria a fer una volta amb les prestacions d’un kart específic.
Aquest projecte es limitarà al disseny del traçat, sense entrar en detalls de les instal·lacions del circuit ni de la seva construcció, però en canvi s’introduirà en l’àmbit dels karts, de la traçada del circuit i de la física per aprofundir i determinar el temps teòric que es trigaria a fer una volta.

Metodologia

En primer lloc s’exposarà la base teòrica dels conceptes a treballar, és a dir, els karts, els circuits i les fórmules que s’aplicaran al llarg del projecte, complementats amb exemples.
El segon pas serà observar i analitzar el que ja existeix. En l’apartat de circuits s’hi farà una anàlisi dels existents, buscant les característiques que els defineixen i fent esment a la normativa d’homologació de circuits. En l’apartat de karts s’hi determinaran les prestacions físiques del kart que prenc de referència; i en l’apartat de fórmules es calcularà el temps que es triga a fer una volta en un circuit existent a partir de l’experiència d’haver-hi corregut.
El següent punt del treball serà el disseny del traçat del circuit, sintetitzant i posant en pràctica en una aportació personal els coneixements treballats en els apartats anteriors. Crearé el meu propi traçat i descriuré les característiques que el defineixen, incloent els plànols elaborats en AutoCAD.
Finalment, per posar en pràctica el circuit dissenyat, calcularé el temps teòric que trigaria el kart de referència a completar una volta.

Conclusions

En aquest projecte m’he introduït en el món de l’automobilisme fent un estudi per dissenyar un circuit de karts i he comprovat que és immens i molt complex.
Pel que fa a la recerca d’informació tècnica de karts i circuits m’ha estat molt difícil trobar informació exacta i detallada. Aquest hermetisme és degut a la competitivitat dels equips, que no faciliten dades, i a que les dades físiques o prestacions d’un kart depenen de molts factors, des de la climatologia a l’habilitat del pilot, passant per la posta a punt del kart. Per aquest motiu, s’entén que els càlculs obtinguts són orientatius degut a tots els factors que poden fer variar els valors a la realitat.
He pogut comprovar que el projecte real per la creació d’un circuit és un repte molt més complex perquè s’hauria de tenir en compte des de l’adaptació del terreny i les escapatòries, sistemes de seguretat, equips d’emergència, instal·lacions pels usuaris i públic… Per tant, aquest treball és una petita part del que seria el projecte d’un circuit real.
El balanç del treball ha estat positiu perquè he après conceptes que desconeixia i he aprofundit en d’altres, des d’un punt de vista diferent que el d’un simple espectador.